ESF Vlaanderen ondersteunt 10.000 Inclusieve Ondernemingen

Op 1 oktober gingen 10 ESF-projecten ‘Inclusieve Ondernemingen’ van start met het objectief om meer dan 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever te maken. Ze bieden een geïntegreerde dienstverlening aan die profit en non-profit ondernemingen bewuster wil maken van het beschikbare talent op de arbeidsmarkt. Ze willen concrete handvaten aanreiken om het aanwervings- en instroomproces op de werkvloer te ondersteunen, maar ook medewerkers duurzaam aan de slag te houden.

De dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ past in het beleid van de Vlaamse regering om de werkzaamheidsgraad te verhogen tot 80% en 120.000 extra mensen aan een job te helpen.
Ondanks de impact van de COVID-19 pandemie blijft de tewerkstellingsvraag van de Vlaamse ondernemingen hoog en ondernemingen gaan op zoek naar nieuwe manieren om vacatures in te vullen. Dat betekent ook breder kijken naar de mogelijkheden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werkzoekenden of kortgeschoolden.

We maken met de dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ de cirkel van ons activeringsbeleid rond en zetten we zowel in op de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt’, aldus Vlaams minister voor Werk Hilde Crevits.

Voor werkzoekenden en niet-beroepsactieven is er de arbeidsbemiddeling en begeleiding van de VDAB samen met haar externe partners, de OCMW’s en de welzijnsorganisaties. Met de dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ ondersteunen we ondernemingen op maat om hun werkvloeren laagdrempeliger te maken om zo de kloof tussen vraag- en aanbod te dichten.

De dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ die door ESF Vlaanderen wordt gefinancierd moet een antwoord bieden op vragen waarmee ondernemingen worstelen. Werkgevers zitten met heel concrete vragen over hoe bijvoorbeeld mensen met een handicap integreren op de werkvloer, hoe laaggeschoolde werkzoekenden matchen met vacatures of hoe oudere werknemers aan boord houden. Met de dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ krijgen de ondernemingen een traject op maat. Er wordt gekeken naar de concrete noden van de bedrijven en met aan actieplan wordt gewerkt aan het duurzaam versterken van het inclusievermogen van de onderneming.

De dienstverlening gaat verder dan de klassieke HR-processen van onthaalbeleid en peter- en metersystemen in de ondernemingen. We trekken met de dienstverlening volop de kaart van vernieuwende HR-processen. Jobcarving bijvoorbeeld waarmee laagdrempelige instapfuncties worden ontworpen door taken en verantwoordelijkheden anders te clusteren in ondernemingen. Of het principe van leervacatures dat al tijdens het aanwervingsproces investeert in de competentieversterking van de werkzoekenden.

Overzicht projecten en contactpersonen: