De werkbaarheidscheque wordt verlengd in 2022

Ondernemingen kunnen ook in 2022 opnieuw een werkbaarheidscheque aanvragen.

Met de cheque kan je advies, begeleiding en opleiding aankopen om de werkbaarheid op de werkvloer in kaart te brengen en te verhogen. Dat kan gaan over een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer tot een duurzaam telewerkbeleid. Het voorbije jaar dienden 544 ondernemingen een aanvraag in, een verdubbeling ten opzichte van 2020. 468 daarvan werden goedgekeurd, 38 zijn nog in beslissing.

Krapte op de arbeidsmarkt

De Vlaamse arbeidsmarkt staat sterk onder druk. Heel wat bedrijven krijgen hun vacatures moeilijk ingevuld. Om deze krapte aan te pakken is het niet enkel belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen, we moeten mensen ook aan de slag houden. Werkbaar werk is daarbij een belangrijke hefboom. Een werkbare job is een job waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die motiverend is, leermogelijkheden biedt en voldoende ruimte laat voor het privé- en gezinsleven. Kortom, een job die je lang kan volhouden. 

Antwerp Management School (AMS), UGent en B-Tonic maakten bekend dat bijna 1 op de 5 werknemers zich mentaal niet gezond voelen en bij 1 op 3 de jobtevredenheid achteruitgegaan is. Dat blijkt uit de zesde grootschalige enquête bij 2.286 medewerkers en 327 werkgevers. Drie op de vier werkgevers maken zich zorgen over het mentale welzijn van de medewerkers tijdens de coronacrisis.

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen tot €10.000 steun krijgen om dit soort knelpunten rond werkbaar werk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld begeleiding inkopen om samen met een expert een werkbaarheidsplan of telewerkbeleid op te stellen, zodat werknemers met plezier aan het werk zijn en blijven.

Verlenging werkbaarheidscheques na succes

Omwille van het succes van de maatregel, het belang van werkbaar werk in de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt en de aanhoudende coronacrisis, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist de maatregel te verlengen. Ook in 2022 zullen ondernemingen de werkbaarheidscheque kunnen aanvragen via ESF. 

De werkbaarheidscheque werd in 2019 in het leven geroepen en in mei naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding met aandacht voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers. Recent werd ook beslist dat de werkbaarheidscheques inzetbaar zijn voor het uitwerken van een telewerkbeleid, zodat werkgevers telewerk duurzaam kunnen verankeren in hun onderneming.

Ook de verhoging van de KMO-portefeuille wordt verlengd. Bedrijven die hun plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt hebben kunnen een verhoging krijgen met maximum 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk.

In afwachting van een breed structureel kader zijn er dit jaar een aantal kleine aanpassingen rond de vorm van de werkbaarheidscheque:

  • De duurtijd van projecten wordt opgetrokken van maximaal 6 naar maximaal 12 maanden zodat er meer en voldoende tijd is om de diverse acties uit te voeren.
  • Eenzelfde onderneming kan zoveel aanvragen indienen als hij wenst. 
  • Organisaties die in het verleden voor het maximumbedrag van 10.000 euro een beroep gedaan hebben op de werkbaarheidscheque kunnen dit opnieuw doen vanaf januari 2022. Dit binnen de marge van het plafondbedrag van 10.000 euro subsidie voor het jaar 2022. De teller wordt op nul gezet.

Praktisch

Op de website van Vlaanderen vindt u alle details en een korte animatiefilm over de werkbaarheidscheque terug. 
Een werkbaarheidscheque aanvragen kan eenvoudig via de website. Om u hierbij te helpen kan u instructiefilmpjes bekijken of de handleiding raadplegen.

Op 24 februari organiseren we een webinar met meer informatie, u kan via onze website inschrijven.