In contact blijven met kwetsbare mensen als hulp- en zorgverlener of welzijnswerker

Hoe blijf je als sociaal werker en hulpverlener mensen in een kwetsbare positie bereiken? Hoe pas je je werking aan in tijden van corona?

Steunpunt mens en samenleving (SAM) bundelt op hun website inspirerende initiatieven en nuttige informatiebronnen.

UCLL hogeschool informeert je over hoe je privacy-veilig kan videobellen met cliënten.