Oproepen

Oproep
411

Werkplekken duaal leren

Met deze oproep willen we in Vlaanderen meer beschikbare werkplekken realiseren voor leerlingen in het duaal leren en de werkplekken voorbereiden op hun toekomstige rol om jongeren competenties aan te leren op de werkvloer.

Kwalitatieve werkplekken

Het bevorderen van het leren op een werkplek staat centraal binnen deze oproep. Mogelijke acties die passen in het versterken van de professionele omkadering van de leerlingen op de werkplek zijn onder meer het bevorderen van de leercultuur, het competentiebeleid in de ondernemingen en het voeren van een geïntegreerd HR-beleid, specifiek in functie en finaliteit van duaal leren en de kwaliteitsvolle ondersteuning van het leerproces van de jongere op de werkvloer.  Mogelijke acties zijn onder meer het verhogen van de kwaliteit van begeleiding op een werkplek, de organisatie van de werkplek, de evaluatie van leerlingen op de werkplek en de rol van de onderneming binnen deze aspecten. De acties kunnen handvaten aanreiken voor bedrijven om zich voor te bereiden op de inschakeling van de leerlingen op hun werkvloer en om zich verder te professionaliseren in de competentieversterking van jongeren.

Aanbod van werkplekken

Met aanbodversterkende initiatieven mikken we in deze oproep op het gericht verhogen van het aantal werkplekken in Vlaanderen, afgestemd op de vraag van leerlingen, scholen en studierichtingen in duaal leren. De ambitie is om voor elke jongere in duaal leren een geschikte werkplek op zijn maat te kunnen aanbieden.

De oproep richt zich tot sectororganisaties, werkgeversorganisaties en lokale en regionale samenwerkingsverbanden. 

Hoeveel?

Goedgekeurde projecten kunnen aanspraak maken op maximaal 40% ESF middelen van de totale subsidiabele kost, met een maximum van 100.000 euro ESF middelen. De middelen van de sectorconvenanten 2018-2019 in het kader van duaal leren kunnen ingezet worden als publieke cofinanciering.

Timing:

De oproep wordt opengesteld op 1 september 2017.  Een projectvoorstel indienen kan tot en met woensdag 8 november.  

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2018 en lopen voor een periode van maximaal 24 maanden.

Er is een infosessie gepland op vrijdag 15 september 2017 om 14u30 in Ellipsgebouw - Auditorium 0.06 (Koning Albert II laan 35, 1000 Brussel)

Deadline: 
woensdag, 8 november, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 
Pieter Van Sande
T:
02/552 83 42
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Infosessie (3.22 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (246.93 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingsvragen (19.31 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Kosten financiëring (278.35 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Sjabloon planning (14.1 kB)