Werkbaar Werk – via zelfdeterminatie naar werknemerswelzijn

Opdrachtnemers die inschrijven op deze overheidsopdracht worden verwacht om een dienstverlening aan te bieden aan organisaties met betrekking tot de verbetering van hun HRM-processen. Het doel hiervan is het verhogen van de werkbaarheid om zo uiteindelijk het individueel werknemerswelzijn te verbeteren. Voor deze begeleiding wordt de theorie van zelfdeterminatie als uitgangspunt genomen.

De opdrachtnemers zullen nauw begeleid en strikt opgevolgd worden op basis van de ESF-kwaliteitswerking waarbij er zal gefocust worden op het continu zelf-verbeterproces dat de opdrachtnemer doorloopt gedurende de loop van de opdracht. Daarnaast zal de opdrachtnemer ook moeten aangeven in welke mate men bereid is de eigen handelingswijze te onderwerpen aan een continue zelfevaluatie en zelfverbeteringsproces op basis van de Vanguard methodiek.

In bijlage vindt u de selectieleidraad van deze raamovereenkomst. Deze omvat een algemene beschrijving van de overheidsopdracht en wil in eerste instantie de interesse wekken bij potentiële opdrachtnemers. Een gedetailleerde beschrijving van de opdracht alsook de bijhorende modaliteiten zullen in een volgende fase worden bekend gemaakt in de vorm van een uitgewerkt bestek na de eerste selectie van geschikte opdrachtnemers.

De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

Deadline: 
donderdag, 8 augustus, 2019
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Nikas Goossens
T:
02 552 83 08
Catherine Bonnarens
T:
02/552 83 05
Simon Swennen
T:
02/552 83 38
Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43