Werkbaar werk - Werkbaarheidscan en -consulent in de dienstenchequesector

Oproep
504

Wat?

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is enerzijds het actualiseren en uittesten van de (bestaande) werkbaarheidsscan voor de sector en anderzijds de visieontwikkeling, kennisopbouw over en het uittesten van een concept voor werkbaarheidsconsulenten voor de sector van de dienstencheques.

Wie?

Met deze oproep richten we ons op het sectoraal vormingsfonds van de dienstenchequesector, het opleidingsinstituut voor de social profit, de werkgeverskoepel en de syndicale organisaties van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg en dus niet rechtstreeks op organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg .
Een partnerschap met organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg is verplicht om de uitgewerkte concepten/acties mee uit te testen in een proeftuin.
Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Acties?

Deze oproep stimuleert

  • De update van de bestaande werkbaarheidsscan(s) en het uittesten van de update.
  • Visieontwikkeling, kennisopbouw over en het uittesten van een concept van werkbaarheidsconsulenten voor de sector van de dienstencheques en voor de sector van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg. 

Hoeveel?

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 400.000 EUR waarvan 160.000 EUR ESF en 240.000 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 EUR per project met volgende verdeling:
- Maximaal 80.000 EUR ESF
- Maximaal 120.000 EUR VCF
De promotor moet een minimale eigencofinanciering voorzien van 50% . Dit kunnen publieke/private middelen zijn ongeacht de aard.

Hoe?

De organisatie dient een projectvoorstel in via de online ESF applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp
Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 november 2020 voor een periode van 24 maanden; De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 oktober 2022. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

De projectbeslissingen worden gecommuniceerd voor 1 november 2020.

INFOSESSIE

Op 11 juni organiseert ESF Vlaanderen een infosessie. Inschrijven kan via deze webpagina.

 

Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Monique De Smedt

Monique De Smedt
T:
0487 53 17 67

Anke De Craemer

Anke De Craemer
T:
0497 04 44 79