Werkbaar werk - Opleidingen in de dienstencheque- en gezinszorgsector

Oproep
505

Wat?

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk in de bedrijven van deze sectoren in Vlaanderen.

Wie?

Met deze oproep richten we ons op alle organisaties uit de dienstenchequesector en op de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg (zowel grote organisaties als KMO’s) alsook het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit om als promotor een project in te dienen.

Uitgesloten van deelname zijn de opleidingsverstrekkers behoudens het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques en het opleidingsinstituut voor de social profit. Ook overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Acties?

Deze oproep stimuleert het financieren van opleidingen ter bevordering van werkbaar werk voor dienstenchequewerknemers (over huishoudhulpen en leidinggevenden) van bedrijven en organisaties uit de hierboven vermelde sectoren met vestiging(en) in het Vlaams Gewest.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 1.575.000,00 EUR waarvan 630.000,00 EUR ESF en 945.000,00 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

Het aantal ingediende dienstencheques op jaarbasis (2019), is een weerspiegeling van het aantal gewerkte uren en dus ook van de grootte-orde van het aantal werknemers per PC. Op basis van deze gegevens werd de verhouding van het aantal ingediende dienstencheques tussen beide vastgesteld op 6% voor de Gezinszorg (PC 318) en 94% voor de private dienstenchequebedrijven (PC 322.01).

Deze verhouding wordt als volgt doorgetrokken naar het toe te wijzen budget.

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 1.480.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen van PC 322.01 met volgende verdeling

  • Maximaal 592.200 EUR ESF
  • Maximaal 888.300 EUR VCF

Er is per project een maximale subsidie voorzien van 94.500 EUR voor de sectorale vormingsfondsen va PC 318.met volgende verdeling

  • Maximaal 37.800 EUR ESF
  • Maximaal 56.700 EUR VCF

Er is een maximale subsidie voorzien van 160.000 EUR per project indien een projectvoorstel wordt ingediend door een individueel bedrijf uit de dienstenchequesector of door een de erkende dienstencheque-onderneming uit de gezinszorg met volgende verdeling:

  • Maximaal 64.000 EUR ESF
  • Maximaal 96.000 EUR VCF

De promotor moet een minimale eigen cofinanciering voorzien van 50% van de totale subsidiabele kosten.

Hoe?

De organisatie dient een projectvoorstel in via de online ESF applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp
Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 en wordt een eerste keer afgesloten op 31 augustus 2020. Daarna staat hij nog verder open tot en met 31 oktober 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men ofwel starten op 1 november 2020 (bij indiening op 31/08/2020) ofwel op 1 januari 2021 (bij indiening op 31/10/2020) voor een periode van 24 maanden; De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 oktober 2022 of 31 december 2022. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

De projectbeslissingen worden gecommuniceerd voor respectievelijk 1 november 2020 en 31 december 2020.

INFOSESSIE

ESF Vlaanderen organiseerde een infosessie. HIeronder kan u die herbekijken.

 

Deadline: 
zaterdag, 31 oktober, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Monique De Smedt

Monique De Smedt
T:
0487 53 17 67

Anke De Craemer

Anke De Craemer
T:
0497 04 44 79