Werkbaar werk – Lerend netwerk dienstenchequesector

Oproep
506

Wat?

Met het lanceren van deze oproep willen we organisaties uit de dienstenchequesector en de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Het doel van deze oproep is het opzetten van een lerend netwerk dienstenchequesector/diensten gezinszorg waarin een visie en beleidsaanbevelingen uitgewerkt worden over hoe werkbaar werk duurzaam kan verankerd worden in de sector. 

Wie?

Met deze oproep richten we ons op een partnerschap van

  • het sectoraal vormingsfonds van de dienstencheques,
  • het opleidingsinstituut voor de social profit
  • de werkgeverskoepel en de syndicale organisaties van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg
  • een representatieve groep van organisaties uit de dienstenchequesector en van de erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg
  • experten inzake werkbaar werk.

Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau komen niet in aanmerking voor deze oproep.

Acties?

Deze oproep stimuleert een lerend netwerk dienstenchequesector/erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg met het oog op ervaringsuitwisseling, kennisopbouw, visieontwikkeling en uitwerking van beleidsaanbevelingen over hoe de sector van de dienstencheques op langere termijn duurzaam ondersteund kan worden in het kader van meer werkbaar werk.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor deze oproep bedraagt 25.000 EUR waarvan 10.000 EUR ESF en 15.000 EUR Vlaamse cofinancieringsmiddelen.

Er is een maximale subsidie voorzien van 25.000 EUR per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 10.000 EUR ESF
  • Maximaal 15.000 EUR VCF

De promotor moet een minimale cofinanciering voorzien van 50%. Dit kunnen publieke/private middelen zijn ongeacht de aard.

Hoe?

De organisatie dient een projectvoorstel in via de online ESF applicatie: https://esf.vlaanderen.be/esf/index.jsp
Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 november 2020 voor een periode van 24 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 oktober 2022. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

De projectbeslissingen worden gecommuniceerd voor 1 november 2020.

INFOSESSIE

ESF vlaanderen organiseert een infosessie voor deze oproep op 11 juni. Inschrijven kan op deze webpagina. 

 

Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Monique De Smedt

Monique De Smedt
T:
0487 53 17 67

Anke De Craemer

Anke De Craemer
T:
0497 04 44 79