Werkbaar Werk - Anders organiseren

Oproep
437

Wat?

Een job waarin je....
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent
In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs zijn werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties.

Met projecten binnen deze oproep willen wij het werkbaar werk in Vlaanderen verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren.

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, die reeds basisstappen gezet hebben in hun HR-beleid. Deze organisaties moeten tevens reeds een missie en visie uitgewerkt hebben.

Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.
Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is.

In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname.

Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.

Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Duurzaam loopbaanbeleid kunnen niet indienen op deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Duurzaam loopbaanbeleid. Ook organisaties die reeds een project Anders organiseren uitvoerden binnen het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Cumul met de KMO portefeuille is niet toegestaan. Acties die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO portefeuille kunnen niet opgenomen worden in het project.

Acties?

Projecten gaan op zoek naar een andere structuur van arbeidsdeling2 die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die tegelijkertijd de organisatie meer wendbaar maakt.

Een project start met het uitvoeren van een procesanalyse om de huidige structuur van arbeidsdeling en de hieruit volgende werkbaarheidsproblemen in kaart te brengen. Op basis van deze analyse wordt samen met de medewerkers en eventueel een externe adviseur een herontwerp opgemaakt. Bij het uitvoeren van de procesanalyse en bij de opmaak van het herontwerp moet rekening gehouden worden met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie en zelfsturing. Het herontwerp wordt vervolgens (eventueel deels of als piloot) geïmplementeerd in de organisatie. Parallel aan dit proces wordt een systeem uitgewerkt ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie. In een laatste fase van het project kan ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur3 en het teamontwerp. Verder in de oproepfiche wordt ingegaan op de precieze invulling van deze verschillende stappen. Het organiseren van jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep.

Projecten die enkel wensen te werken aan het finetunen van een teamwerking (fijnstructuur), verwijzen we door naar de oproep Werkbaar Werk - Duurzaam Loopbaanbeleid. In deze oproep kan gewerkt worden het optimaliseren van bestaande teams, zolang de arbeidsdeling tussen de verschillende teams dezelfde blijft (teamoutput blijft als voorheen). Vanaf dat er gesleuteld wordt aan een andere verdeling van het werk tussen teams, kom je uit bij Anders organiseren. Bij anders organiseren zullen teams na het project een andere samenstelling en een andere output kennen dan voorheen. Bij Duurzaam loopbaanbeleid blijft zowel de teamsamenstelling als de teamoutput gelijk, maar kan er wel gewerkt worden aan een andere of een verduidelijking van de verdeling van taken binnen eenzelfde team Als je twijfelt over welke oproep het meest geschikt is voor jouw organisatie, neem je best op voorhand contact op met een van de oproepbeheerders.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Het resterende oproepbudget voor de oproepen ‘Werkbaar Werk - Duurzaam loopbaanbeleid’ en ‘Werkbaar Werk - Anders organiseren’ bestaat uit 1.000.000 EUR ESF-financiering en 1.500.000 EUR Vlaamse cofinanciering onder voorbehoud van de beschikbare middelen. In 2018 zullen deze oproepen periodiek opnieuw opengesteld worden. Dit tot uitputting van dit oproepbudget.

De SALK middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2018 en staat open tot en met 31 juli 2018 middernacht. Uiterlijk dan moeten projectvoorstellen ingediend worden. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2018. De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 november 2018 of op 1 januari 2019.

In 2018 wordt de oproep nog een keer herhaald. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden in volgende indieningsronde:

  • Vanaf 1 augustus 2018 met als uiterste indieningsdatum 31 oktober 2018

De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind januari 2019.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 februari 2019.

Er wordt een infosessie voorzien samen met de oproep ‘Werkbaar Werk – Duurzaam loopbaanbeleid’. Op deze infosessie worden beide oproepen toegelicht.

7 juni 2018 van 9.30 tot 12u

  • 9u30 – 10u00 Onthaal
  • 10u00 – 12u00 Toelichting oproepen

Locatie
Herman Teirlinck – Toots Thielemans 01.43
Havenlaan 88 - 1000 Brussel
(Het Herman Teirlinck gebouw is bereikbaar via wandelafstand of via shuttledienst vanuit het NMBS-station ‘Brussel-Noord’).

Inschrijven kan je hier.

Indien je hier niet aanwezig kan zijn, is het steeds mogelijk een afspraak te maken met de oproepbeheerders. Ook concrete projectideeën kunnen op deze manier besproken worden.

Deadline: 
dinsdag, 31 juli, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Wouter Verdonck

Wouter Verdonck
T:
0495 65 00 65

Vermeersch Eline

Eline Vermeersch
T:
0494 62 31 33