Transnationaliteit III

Oproep
409

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan en naar implementatiemogelijkheden wordt gewerkt.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarktgerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.
Bij goedkeuring kunnen organisaties in de voorbereidende fase de gedefinieerde maatschappelijke uitdaging verfijnen en hierrond een Vlaams en transnationaal partnerschap opzetten.

In de volgende fase 1 is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan. De beroepsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.

Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Acties?

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk die men wil verbeteren of een uitdaging die er bestaat op de Vlaamse arbeidsmarkt en zullen aan de hand daarvan een transnationaal en Vlaams netwerk opbouwen.

Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een innovatief project op te zetten of een bestaande dienstverlening te verbeteren.

Vanuit ESF Vlaanderen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct.

De projecten worden uitgevoerd in een voorbereidende fase, gevolgd door twee uitvoerende fasen

Waar?

Het project vindt plaats binnen de EU in een samenwerking met transnationale partners. Men moet minstens één geschikte ESF partner vinden binnen Europa en daarbij moet men aantonen dat de transnationale 
partners een meerwaarde hebben binnen de samenwerking. Een ESF-goedkeuring in het thuisland van de transnationale partner is dus een voorwaarde.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit III’ bedraagt 8.500.000 EUR, waarvan 5.100.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 3.400.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
Er is een maximale subsidie voorzien van 290.000 EUR per project met volgende verdeling:
- Maximaal 174.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 116.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:
1) Voor de voorbereidende fase wordt een budget van 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- 9.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- 6.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)
2) Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 255.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 153.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 102.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)
3) Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 20.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 12.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 8.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Looptijd, timing & monitoring

De voorbereidende fase van het project, het opzetten van het Vlaams en transnationaal partnerschap en het uitwerken van de scoop en de projectplanning duurt van 1 Januari tot 11 mei 2018.
Vervolgens dient men een projectvoorstel in voor fase 1 met een maximale duurtijd van 30 maanden.
Daarna volgt een fase 2 van 6 maanden voor de disseminatie.
Een project kan dus in totaal maximaal 40 maanden duren (inclusief de voorbereidende fase).

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in voor de voorbereidende fase via de online ESF-applicatie. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opstellen van een projectplanning en het opmaken van een begroting.

Het rapport van de voorbereidende fase zal eerst beoordeeld worden als eindrapport van de voorbereidende fase en zal vervolgens inhoudelijk beoordeeld worden als voorwaarde voor aanvang van fase 1. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het aanpassen van de projectplanning.
In dit rapport moet ook de Vlaamse partnerschapsovereenkomst worden aangeleverd. Voor het transnationale partnerschap moet een ondertekende Transnational Cooperation Agreement (verder TCA) toegevoegd worden.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2017 en heeft als uiterste indieningsdatum 30 oktober2017. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2018.
De infosessie vindt plaats op 7/09/2017, om 14:00 tot 16:00 (maximum)
Adres: Koning Albert II laan 35, 1030 Brussel (Ellipsgebouw)
Zaal: Ellips - A - 0.06 Auditorium
Onderwerp: Infosessie ESF Transnationaliteit III
Inschrijven is verplicht via deze link.

De indieningsdocumenten en alle extra informatie zijn te vinden in de applicatie. Hiervoor moet u zich eerst registreren als gebruiker en u koppelen aan een organisatie waaronder u wenst in te dienen.

Deadline: 
dinsdag, 31 oktober, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Transnationaliteit
Contactpersonen: 
Tine Stryckers
T:
02/552 83 37 - 0492 15 88 79
Caroline Meyers
T:
02 552 83 25
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (582.78 kB)