Oproepen

Oproep
392

Transnationaliteit II

Wat?

Deze oproep heeft als doel dienstverlening op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken door het opzetten van transnationale partnerschappen waarin minimaal aan ‘mutual learning’ wordt gedaan.

We zijn op zoek naar uitdagende arbeidsmarkt gerelateerde ideeën waarrond een transnationale samenwerking een meerwaarde zou betekenen. De promotor dient hiervoor een inhoudelijk projectvoorstel in.

Bij goedkeuring kunnen organisaties in de voorbereidende fase de gedefinieerde maatschappelijke uitdaging verfijnen en hierrond een Vlaams en transnationaal partnerschap opzetten.

In de volgende fase 1 is het de bedoeling dat men binnen het partnerschap acties opzet om met deze gedeelde uitdaging aan de slag te gaan.
De beroepsbevolking (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) moet dankzij deze samenwerking op directe of indirecte manier beter bediend worden, er moet een hogere mate van werkzekerheid worden gerealiseerd.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de sociale partners en de entiteiten binnen de Vlaamse overheid.
Concreet betreft het in deze oproep dus alle arbeidsmarktactoren en organisaties die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Het is voor ieder verplicht een relevant Vlaams en transnationaal partnerschap op te richten.

Acties?

De projecten binnen deze oproep kunnen vertrekken van een bestaande praktijk of uitdaging uit de Vlaamse arbeidsmarkt of uit het buitenland en zullen aan de hand daarvan een netwerk opbouwen.
Wanneer men werkt rond een uitdaging is het daarbij mogelijk om een innovatief project op te zetten of een bestaande dienstverlening te verbeteren.
Vanuit ESF Vlaanderen zijn enkele minimale vereisten opgesteld om te garanderen dat de projecten een relevante output kunnen opleveren als eindproduct.

De projecten worden uitgevoerd in een voorbereidende fase, gevolgd door twee uitvoerende fasen

Waar?

Het project vindt plaats binnen de EU in een samenwerking met transnationale partners. Indien men geen geschikte partner ESF partners vindt kan men ook partners zoeken die geen ESF subsidies bekomen hebben, zolang men maar kan aantonen dat de transnationale partners een meerwaarde hebben binnen de samenwerking. Een ESF-goedkeuring in het thuisland van de transnationale partner is dus geen voorwaarde, wel een meerwaarde.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Transnationaliteit II’ bedraagt 2.700.000 EUR, waarvan 1.500.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 1.200.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Er is een maximale subsidie voorzien van 250.000 EUR per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 150.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  • Maximaal 100.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

1) Voor de voorbereidende fase wordt een budget van 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

  • 9.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  • 6.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

2) Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 215.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

  • Maximaal 129.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  • Maximaal  86.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

3) Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 20.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:

  • Maximaal 12.000 EUR ESF (60% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  • Maximaal  8.000 EUR VCF (40% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Looptijd, timing & monitoring

De voorbereidende fase van het project, het opzetten van het Vlaams en transnationaal partnerschap en het uitwerken van de scoop en de projectplanning duurt maximaal 4 maanden.
Vervolgens dient men een projectvoorstel in voor fase 1 met een maximale duurtijd van 20 maanden.
Daarna volgt een fase 2 van 4 maanden voor de disseminatie.
Een project kan dus in totaal maximaal 28 maanden duren (inclusief de voorbereidende fase).

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in voor de voorbereidende fase via de online ESF-applicatie. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opstellen van een projectplanning en het opmaken van een begroting.
Het rapport van de voorbereidende fase zal eerst beoordeeld worden als eindrapport en zal vervolgens inhoudelijk beoordeeld worden als voorwaarde voor aanvang van fase 1. Dit projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het aanpassen van de projectplanning.
In dit rapport moet ook de Vlaamse partnerschapsovereenkomst worden aangeleverd. Voor het transnationale partnerschap moet een ondertekende Transnational Cooperation Agreement (verder TCA) toegevoegd worden.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 maart 2017 en heeft als uiterste indieningsdatum 26 mei 2017. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 juli 2017.

Deadline: 
vrijdag, 26 mei, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Transnationaliteit
Contactpersonen: 
Karel Vanderpoorten
T:
02/552 83 40
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Powerpoint (1.74 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (666.59 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FAQ (39.75 kB)