Transitie Leven, Leren en Werken 2050

Oproep
453

Alle momenten om een idee te komen pitchen zijn ingevuld. We verdubbelden reeds het aantal voorziene momenten per dag en we hebben een bijkomende dag toegevoegd (22 januari). Alle nieuwe aanvragen om een idee te komen pitchen worden momenteel op een wachtlijst gezet. Enkel indien er een plek vrij komt tijdens de week van 14 januari of op 22 januari kan die ingevuld worden door iemand op de wachtlijst. Contacteer eline.vermeersch@wse.vlaanderen.be om op de wachtlijst geplaatst te worden, naargelang het moment van aanmelden (first come, first served). Zodra een plek vrijkomt, wordt de eerste op de lijst gecontacteerd.

 

Wat?

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn en de vaardigheden die nodig zijn om ze uit te oefenen zullen sterk veranderen. De technologische evoluties hebben ook een invloed op de manier waarop we zorg dragen voor elkaar of ons inzetten voor de samenleving. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over leven, leren en werken. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een nieuwe leest moeten schoeien.

De Vlaamse regering wil deze transitie versnellen in het kader van VISIE 2050. Daarom vroegen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan een groep van 16 fris- en dwarsdenkers, kantelaars en koplopers, vernieuwers en wegbereiders om een inspirerende visie uit te werken voor het leven, leren en werken van (over)morgen. Het resultaat van hun oefening is beschikbaar op de website van de Vlaamse Regering .

Deze visie vormt de leidraad voor de onderstaande thema’s van de ESF-oproep waarbij transitie-experimenten de toekomst dichterbij brengen:

• Mozaïek van leren, werken en leven:
• Een oeuvre voor iedereen:
• Verrijkende netwerken
• Grass-roots met vertrouwen:
• Sturen op passie en talent:
• Individuen samen:

Deze thema’s worden verder in de oproepfiche besproken onder 1.1.

Projecten binnen deze oproep zijn veranderprojecten die de beoogde toekomst vandaag al laten zien. De focus van deze projecten is leren hoe men vanuit nieuwe principes een persistent maatschappelijk probleem kan aanpakken op langere termijn.

Wie?

De oproep richt zich naar pioniers in de werelden van werk en onderwijs (en daarbuiten), met een goede dosis verwondering, ambitie en dadendrang.

Projecten worden ingediend via een trechterprocedure met twee rondes, waarbij enkel ideeën die in de eerste ronde geselecteerd worden als project uitgewerkt en ingediend worden in ronde 2.

Organisaties, ondernemingen of vakbonden kunnen een project indienen voor de tweede ronde als zij aan een van volgende voorwaarden voldoen:
1° zij hebben hun zetel en werking in het Nederlandse taalgebied;
2° zij hebben hun zetel en werking op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap.

Acties?

Een transitie-experiment/systemisch innovatie project verschilt fundamenteel van een klassiek experiment/innovatieproject.

Bij klassieke experimenten gaat het typisch om:
• één organisatie met beperkt aantal sleutelpersonen;
• een focus op een korte termijn innovatieve oplossing;
• starten met helder probleem en/of oplossing;
• nagaan of/hoe oplossing werkt binnen heersende set aannames;

VOOR DIT TYPE EXPERIMENTEN ZAL ESF IN DE LOOP VAN 2019 ANDERE OPROEPEN LANCEREN DIE GERICHT ZIJN OP INNOVATIE.

Een transitie-experiment daarentegen:
• wil een persistent maatschappelijk probleem aanpakken
• laat de beoogde toekomst vandaag al zien
• wordt gedragen multi-actor maatschappelijke alliantie (vanuit verschillende domeinen, organisaties,… met verschillende perspectieven);
• is hoofdzakelijk gericht op leren hoe men een bijdrage aan een gewenste transitie kan leveren:
            i. Leren over mogelijkheden en beperkingen van de vernieuwende aanpak;
            ii. Sociaal leren: organisaties en individuen die deelnemen reflecteren op hun eigen en elkaars functioneren, werkwijzen, veronderstellingen en visies;
            iii. Leren over de context: vanuit actie leren wat de structurele/culturele barrières voor verandering zijn en coalities creëren om die op termijn te slechten.

Hoeveel?

Er zijn in principe geen maximum of minimumbedragen per project maar als indicatie wordt een totale kost tussen 50 000 EUR en 300 000 EUR meegegeven, die uiteraard gerechtvaardigd moet zijn in functie van de aard en duurtijd van de acties die uitgevoerd zullen worden. Projecten kunnen voor maximaal 90% gesubsidieerd worden. 10% moet met eigen private middelen gedekt worden.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd tussen de 6 maanden en 3 jaar.

 

Infosessie:

Op deze infosessie lichten we de oproep ‘Transitie leren, leven en werken in 2050’ toe. De belangrijkste elementen van de oproep worden overlopen en er is gelegenheid tot vraagstelling.

Wanneer?
6 december van 9u30 tot 12u00

Waar?
Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel)
zaal 01.23 - Léon Stynen

Inschrijven is verplicht via de website van ESF Vlaanderen