SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring

Oproep
434

! Aangepaste oproepfiche: Organisaties gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kunnen nu ook beperkt indienen.

 

Wat?

SWITCH: Werkplekuitwisseling voor werknemers– leren door beleving vanuit ervaring.

De focus van deze oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een
vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een
andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan. Via
deze oproep willen we pilootprojecten stimuleren die als inspirator kunnen dienen voor projecten in de
toekomst.

Deze oproep biedt een innovatief alternatief aan organisaties en hun medewerkers ongeacht
statuut/leeftijd/functie/… voor het klassieke leren, het formeel overbrengen van kennis en vaardigheden.
We gaan hierbij tevens uit van een versterkt leereffect: wanneer je als een werknemer on-the-job in een
nieuwe werkplek/leerplek wordt ondergedompeld en leert door het zelf te ervaren/beleven, is de kans
groot op een sterke verankering van de opgedane kennis.

Via deze oproep kan de indienende organisatie onderzoeken welk leeruitwisselingsnetwerk uitgebouwd kan
worden, welke concrete leeruitwisselingen mogelijk zijn tussen individuele werknemers van verschillende
organisaties om vervolgens de nodige voorbereidende stappen te zetten voor implementatie. Tenslotte
kunnen effectief leeruitwisselingstrajecten opgezet worden met als doel competentie/talentontwikkeling
van de individuele medewerkers te versterken.

Bijkomend doel van deze oproep is de mobiliteit onder werknemers te stimuleren, hierrond te sensibiliseren,
maar vooral ook de mobiliteit bewerkstelligen in een veilige context: je behoudt immers je huidige
baan/loon/rechten.

Wie?

De promotoren zijn:

 • intermediairen (werkgeversorganisaties, vakbonden, provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, …)
 • clusters en sectoren
 • organisaties of een groep van organisaties (zowel profit als non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie )

In deze oproep kunnen organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest een project indienen. Promotoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds en promotoren die worden
beschouwd als Overheid (zie hieronder voor definitie) kunnen ook een projectvoorstel indienen maar moeten zich daarbij beperken tot het 1. Uitbouwen van de leeruitwisselingsnetwerk (in fase 1) en 2.
Coördineren van het netwerk (fase 2 – zie hieronder voor de beschrijving van deze fases). De uitrol van deze uitwisselingstrajecten kan met andere woorden enkele met werknemers uit het Vlaamse Gewest. Een
promotor uit het Vlaamse Gewest daarentegen kan alle drie deze activiteiten in een project opnemen.

Acties?

Twee projectfases:
FASE 1
In fase 1 dient de promotor:

 • Een netwerk van bedrijven/organisaties rond de tafel te krijgen; 
 • de opleidingsbehoeften en leerplekken te identificeren/in kaart te brengen en onderling te matchen;
 • de uitwisselingscase met minstens 3 partners juridisch en organisatorisch uit te werken.

FASE 2
Fase 2 bestaat uit:

 • Het effectief uitrollen/testen van de leeruitwisselingstrajecten;
 • het verder coördineren van het netwerk;
 • het uitvoeren van een verplichte zelf-evaluatie.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 2.000.000,00 euro waarvan 800.00,00 euro ESF-financiering en 1.200.000,00 euro Vlaamse cofinanciering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 185.000,00 euro per project met de volgende verdeling:

 • Maximaal 74.000,00 euro ESF
 • Maximaal 111.000,00 euro VCF

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

✓ Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 75.000,00 EUR per project voorzien met volgende
verdeling:

 • Maximaal 30.000,00 EUR ESF (40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 45.000,00 EUR VCF (60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

✓ Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 110.000,00 EUR per project voorzien met volgende
verdeling:

 • Maximaal 44.000,00 EUR ESF (40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
 • Maximaal 66.000,00 EUR VCF (60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat
uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een planning en het opmaken van een
begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2018 en staat open tot en met 31 augustus 2018 middernacht.
Ondersteuning op 31 augustus 2018 is verzekerd tot 17u.
De projectbeslissing wordt gecommuniceerd vóór eind november 2018.
Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2019.

Looptijd?

Projecten binnen deze oproep hebben een maximale looptijd van twee jaar.
Eén jaar voor fase 1 en één jaar voor fase 2. De exacte rapporteringsperiodes kunnen worden teruggevonden
onder 7.4.
Fase 2 kan enkel uitgevoerd worden mits goedkeuring van de vereiste output (cf. infra).

Deadline: 
vrijdag, 31 augustus, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72

Sofie Bogaerts

Sofie Bogaerts
T:
0486 91 15 51

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02
Bijlagen: 
PDF 434_switch_oproepfiche_aangepast.pdf (546.72 kB)