SCOPE 2021 - Strategische competentieprognoses

Oproep
543

Wat?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten, is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.

Op basis van studiebezoeken in het Europese project VLAMT in het kader van het OP 2007 - 2013 werd een concept ontwikkeld op maat van de Vlaamse context dat in deze oproep toegepast wordt. Promotoren dienen projectvoorstellen in voor de uitvoering van een strategische prognose over toekomstige competentienoden.  Bij het uitschrijven van een projectvoorstel en de onderzoeksaanpak houden zij rekening met het uitgewerkte concept voor voorspellend onderzoek voor Vlaanderen en de bijhorende handleiding.

De prognose die in het project ontwikkeld wordt, geeft een zicht op de veranderingen op vlak van jobs en vaardigheden.

Wie?

Wij richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden.

Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.

Acties?

Het opmaken van een competentieprognose aan de hand van de handleiding die gemaakt werd in het kader van VLAMT.

De output van deze projecten is de volgende:
• rapportering over desk research én
• rapportering over de workshop én
• rapportering over de bedrijfsbezoeken én
• rapportering over analyse van het opleidingsaanbod én
• een verslag van de evoluties in competentienoden én
• een actieplan op basis van de competentieprognose én
• een gemotiveerd advies van het adviescomité over de resultaten van het project én
• een engagementsverklaring van partners die mee het actieplan zullen vorm geven in de   toekomst

Promotoren die reeds een project doorlopen hebben onder oproep 403 ‘SCOPE’, 418 ‘SCOPE 2’ en 511 ‘SCOPE 2020’ kunnen een nieuw project indienen indien het vertrekt vanuit een andere insteek.

 

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 750.000 euro waarvan 300.000 euro ESF-financiering en 450.000 euro Vlaamse cofinanciering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 75.000 euro per project met de volgende verdeling:
- Maximaal 30.000 euro ESF (40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 45.000 euro VCF (60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting. 

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2021 en staat open tot en met 31 augustus 2021 middernacht.

De projectbeslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2021.

Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2021.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 10 maanden.

Verlengingen zijn niet mogelijk.

INFOSESSIES

Er worden twee infosessies georganiseerd. Voor de komende infosessie kan u zich registreren via onderstaand inschrijvingsformulier. 

De infosessie van 11 juni kan u hieronder herbekijken.

 

Deadline: 
dinsdag, 31 augustus, 2021
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 

Sofie Bogaerts

Sofie Bogaerts
T:
0486 91 15 51

Lotte Verstraeten

Lotte Verstraeten
T:
0471 22 21 28
Bijlagen: 
PDF 543_scope2021_oproepfiche.pdf (359.85 kB)