SCOPE 2020 – Strategische competentieprognoses

Oproep
511

Wat?

Om te kunnen anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt en het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter te laten aansluiten is een gerichte focus op competenties noodzakelijk. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen is het van belang in kaart te brengen welke competenties en competentieveranderingen nodig zijn en hier (met alle nodige partners) de nodig acties voor uit te rollen.
De oproep bestaat uit twee opeenvolgende fases:
1. Uitvoeren van een strategische competentieprognose (fase 1)
2. Sensibiliseren en informeren van ondernemingen (fase 2)

Wie?

Wij richten ons met deze oproep tot alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, alsook de vakbonden.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.

Acties?

    Acties promotor Looptijd acties
01/01/2021 tot 31/12/2021 FASE 1 Strategische competentieprognose 12 maand
01/01/2022 tot 28/02/2022 BEOORDELINGSMOMENT   2 maand
01/03/2022 tot 31/12/2022
OF
01/01/2021 tot 31/10/2021
FASE 2 Sensibiliseren en informeren 10 maand

 
Een project doorloopt achtereenvolgens fase 1 en 2.
Indien de promotor reeds een competentieprognose heeft uitgevoerd onder de oproepen 403 ‘SCOPE’ of 418 ‘SCOPE 2’, dan kan het project zich beperken tot enkel fase 2.
Promotoren die reeds een project doorlopen hebben onder oproep 403 ‘SCOPE’ of 418 ‘SCOPE 2’, kunnen een nieuw project indienen indien het vertrekt vanuit een andere insteek.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro ESF-financiering en 1.500.000 euro Vlaamse cofinanciering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 125.000 euro per project (fase 1 en fase 2) met de volgende verdeling:

 • Maximaal 50.000 euro ESF (40%)
 • Maximaal 75.000 euro VCF (60%)

Dit wordt als volgt onderverdeeld:

 • Voor fase 1 wordt een budget van maximaal 75.000,00 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
  o Maximaal 30.000,00 EUR ESF (40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  o Maximaal 45.000,00 EUR VCF (60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)
 • Voor fase 2 wordt een budget van maximaal 50.000,00 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
  o Maximaal 20.000,00 EUR ESF (40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds)
  o Maximaal 30.000,00 EUR VCF (60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2020 en staat open tot en met 14 oktober 2020 middernacht.
De projectbeslissing wordt gecommuniceerd vóór eind december 2020.
Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 januari 2021.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden.
Indien de aanvrager in het verleden reeds een competentieprognose heeft uitgevoerd, dan kan het project zich beperken tot enkel fase 2 en dan heeft het project een looptijd van 10 maanden.
Verlengingen zijn niet mogelijk.

INFOSESSIES

ESF Vlaanderen organiseert twee infosessies. Inschrijven kan via onze website:

 

Deadline: 
woensdag, 14 oktober, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Sofie Bogaerts

Sofie Bogaerts
T:
0486 91 15 51

Nikas Goossens

Nikas Goossens
T:
0475 34 26 05
Bijlagen: 
PDF 511_scope2020_oproepfiche.pdf (420.89 kB)