SCALE

Oproep
544

Wat?

Deze oproep richt zich exclusief tot organisaties die een project uitvoerden binnen oproepen 459 en 470 ‘Innovatie door exploratie’ en oproepen 460 en 471 ‘Innovatie door adaptatie’.
Beide oproepen hebben als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Binnen het project werd de dienstverlening ontwikkeld, een eerste keer als pilot uitgevoerd en op impact geëvalueerd.
Met deze oproep ondersteunen we organisaties die een succesvolle pilot uitvoerden en impact aantoonden om de ontwikkelde dienstverlening op te schalen. Op termijn kan zo een groter aantal personen gebruik maken van de dienstverlening en vergroot de sociale impact van de innovatie. Een dienstverlening is opgeschaald wanneer een groter aantal personen gebruik kan maken van de innovatie en wanneer (een) relevante actor(en) zich geëngageerd heeft of hebben om het aanbod verder aan te bieden en hier ook een duurzame financiering aan koppelt.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid en vakbonden die eerder een project uitvoerden binnen oproepen 459 en 470 ‘Innovatie door exploratie’ en oproepen 460 en 471 ‘Innovatie door adaptatie’ en die binnen dit project een dienstverlening ontwikkelden en een eerste keer als pilot uitvoerden. Enkel dienstverleningen waarvoor een wezenlijke impact aangetoond werd en die potentieel tonen om meer mensen te bereiken, worden beoogd in deze oproep. De oorspronkelijke promotor en het oorspronkelijke partnerschap kan wijzigen in lijn met de doelstelling en acties van deze oproep.

Acties?

Projecten in deze oproep nemen acties om de dienstverlening op te schalen en nemen daarnaast ook acties om de dienstverlening aan te bieden op kleine schaal. De verwachtte acties worden in meer detail beschreven in de oproepfiche.

Hoeveel?

Voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ is samen een oproepbudget vrijgemaakt van 3.200.000 EUR, waarvan 1.600.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 1.600.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
De maximale subsidie per project bedraagt 175.000 EUR.
Een private of andere publieke cofinanciering is niet vereist, maar kan overtuigen. Dit gezien de doelstelling van de oproep dat (een) relevante actor(en) zich engageert om het aanbod verder aan te bieden en hier ook een duurzame financiering aan koppelt.

Hoe?

Uiterlijk een maand voor de uiterlijke datum van indiening van het projectvoorstel meldt u per mail aan de oproepbeheerders dat u een projectvoorstel zal indienen en welke organisatie de rol van promotor zal opnemen. Dit stelt hen in staat u toegang te geven tot de oproep in de online ESF-applicatie.
Uiterlijk op de uiterste datum voor indiening dient u een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een projectplanning en het opstellen van een begroting. Hiervoor stelt de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen sjablonen ter beschikking die verplicht te gebruiken zijn.
De promotor en partners worden uitgenodigd om het voorstel te komen verduidelijken aan een jury van evaluatoren. Dit moment vindt plaats in de tweede maand na indiening van het projectvoorstel.

Wanneer?

U kunt een projectvoorstel indienen vanaf 1 juli 2021. De oproep staat doorlopend open in drie rondes tot en met 31 maart 2022 en wordt op kwartaalbasis afgesloten. De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen maakt de beslissing bekend, uiterlijk drie maanden na de laatste dag van de maand waarin het projectvoorstel ingediend werd. In onderstaand overzicht vindt u de data van de opeenvolgende oproeprondes:
Indienperiode Start project

  • Ronde 1 01/07/2021 - 30/09/2021 01/01/2022
  • Ronde 2 01/10/2021 - 31/12/2021 01/04/2022
  • Ronde 3 01/01/2022 – 31/03/2022 01/07/2022

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een variabele looptijd van maximaal 1,5 jaar, waarbij geen verlenging mogelijk is. Alle projecten eindigen uiterlijk 30 juni 2023.
Het project dat uitgevoerd wordt binnen oproep 459, 460, 470 of 471 moet afgelopen zijn alvorens een project binnen oproep 544 kan starten.

INFOSESSIES

Er worden drie infosessies georganiseerd. Voor de komende infosessies kan u zich registreren via onderstaande inschrijvingsformulieren.
- 9 juli 2021 van 14u tot 16u
- 19 oktober 2021 van 14u tot 16u
- 18 januari 2022 van 14u tot 16u

De infosessies worden opgenomen.

 

Deadline: 
donderdag, 31 maart, 2022
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Innovatie en transnationaliteit
Contactpersonen: 

Anke De Craemer

Anke De Craemer
T:
0497 04 44 79

Vermeersch Eline

Eline Vermeersch
T:
0494 62 31 33
Bijlagen: 
PDF 544_oproepfiche_scale_finaal.pdf (407.54 kB)