Proeftuinen transitie werk-werk

Oproep
532

Wat?

Met het lanceren van deze oproep willen we VDAB, als Vlaams arbeidsmarktregisseur, in partnerschap met publieke en private dienstverleners, kennisinstellingen en bedrijven, ondersteunen om een antwoord te kunnen bieden aan de gevolgen van de coronacrisis en daarmee in te zetten op een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Deze oproep kadert in één van de drie topprioriteiten van het VESOC akkoord ‘Alle hens aan dek’, afgesloten in december 2020 tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners. Met name ‘Een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen: maatregelen om mensen die reeds aan de slag zijn aan de slag te houden, om loopbaantransities te faciliteren (over de sectoren heen) en om mensen aan te trekken die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren’. Hiertoe zal een pilootproject opgezet worden om te onderzoeken hoe werkgevers kunnen versterkt worden in hun personeelsbeleid zodat transities van kwetsbare medewerkers naar een andere werkgever duurzaam kunnen worden
ondersteund. Hiertoe worden alternatieve oplossingen voor ontslag en andere invullingen van tijdelijke werkloosheid onderzocht en worden proactieve werk-werk transities gestimuleerd.

Wie?

Wij richten ons met deze oproep tot de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Concreet kan VDAB deze oproep uitvoeren in een partnerschap met publieke en private dienstverleners, kennisinstellingen en bedrijven.
Als finale doelgroep (eindbegunstigde) heeft deze oproep Vlaamse bedrijven en organisaties en hun werknemers voor ogen. De focus ligt op die werknemers die nog aan het werk zijn maar waarvan de werkgever aangeeft dat hun werkzekerheid bedreigd is.

Acties?

Het project zal streven naar een triple helix samenwerking tussen publieke en private dienstverleners, kennisinstellingen en bedrijven om een holistische aanpak uit te werken zodat transities van kwetsbare medewerkers naar een andere werkgever duurzaam kunnen worden ondersteund. Aan de hand van dit project willen we een zicht krijgen op methodieken en modellen die, in het kader van deze transities, een meerwaarde kunnen betekenen voor de werknemers, de werkgevers en de maatschappij. VDAB faciliteert de samenwerking tussen sectoren zodat werknemers van krimp naar groeisectoren en vooral naar openstaande vacatures kunnen begeleid worden. 

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 800.000 EUR financiering uit Recovery and Resilience Facility (RRF). Dit betreft een 100% EU-financiering.
De promotor dient geen minimale private of publieke cofinanciering te voorzien.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 februari 2021 en staat open tot en met 26 februari 2021 middernacht. De projectbeslissing wordt gecommuniceerd vóór eind maart 2021. Het goedgekeurde project kan van start gaan op 1 april 2021.

Looptijd?

Het project in deze oproep heeft een looptijd van 9 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk.