Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

Oproep
507

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

Via deze oproep ondersteunen we lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet. De proeftuinen vertrekken vanuit een helder concept dat wordt beschreven in het projectvoorstel. Het concept wordt binnen de proeftuin verder ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd. Daarnaast werken de proeftuinen aan een operationeel kader voor een duurzame invulling van de vierde pijler inburgering in de lokale context. De noden van de inburgeraar staan centraal in de aanpak.

Aansluitend bij deze projectoproep financieren we via een overheidsopdracht procesbegeleiding om de proeftuinen te ondersteunen, kennisdeling te stimuleren en expertise voor de invulling van de vierde pijler inburgering op te bouwen en te verspreiden.

De oproep is gericht aan alle lokale besturen in Vlaanderen en de VGC (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Kleinere steden en gemeenten raden we aan om samen met andere lokale besturen in te dienen, zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd. We streven naar minstens 20 lokale proeftuinen, waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten.

Het lokaal bestuur is de regisseur van de proeftuin. Voor de uitvoering van het project kan een partnerschap worden aangegaan met actoren die beschikken over relevant praktijkervaring. Zowel ervaren als niet-ervaren lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen.

Meer informatie vindt u in de oproepfiche.

Op 3 september organiseerden we een infosessie. U kan die hieronder herbekijken. De presentatie en de vragen/antwoorden van de infosessie vindt u hiernaast.

 

Op zoek naar een partnerschap voor de AMIF-oproep “Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars”?

Tot 16 oktober 2020 kunnen lokale besturen een projectaanvraag indienen in de nieuwe AMIF-oproep: “Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars”. Lokale besturen kunnen voor de uitvoering van hun project een partnerschap aangaan met organisaties die relevante praktijkervaring hebben.

Bent u een organisatie met praktijkervaring en op zoek naar een lokaal bestuur om samen een proeftuin op te zetten? Of bent u als lokaal bestuur geïnteresseerd om in te dienen, maar zoekt u nog een organisatie om de krachten te bundelen?

Bezorg dan uw contactgegevens (naam, telefoon, e-mail) aan lisa.vanhecke@vlaanderen.be. ESF Vlaanderen neemt u mee op in de lijst met organisaties op zoek naar partners. De lijst is terug te vinden als bijlage bij deze oproep en wordt regelmatig geüpdatet op deze pagina.