Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

Oproep
507

Deze oproep heeft als doelstelling om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. We focussen in het bijzonder op het aspect sociale netwerking en participatie als voorwaarde voor een geslaagd integratieproces. Sociale netwerking en participatie kan op verschillende manieren worden versterkt: via buddywerking, stage, introductie in vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, ...

Via deze oproep ondersteunen we lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet. De proeftuinen vertrekken vanuit een helder concept dat wordt beschreven in het projectvoorstel. Het concept wordt binnen de proeftuin verder ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd. Daarnaast werken de proeftuinen aan een operationeel kader voor een duurzame invulling van de vierde pijler inburgering in de lokale context. De noden van de inburgeraar staan centraal in de aanpak.

Aansluitend bij deze projectoproep financieren we via een overheidsopdracht procesbegeleiding om de proeftuinen te ondersteunen, kennisdeling te stimuleren en expertise voor de invulling van de vierde pijler inburgering op te bouwen en te verspreiden.

De oproep is gericht aan alle lokale besturen in Vlaanderen en de VGC (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Kleinere steden en gemeenten raden we aan om samen met andere lokale besturen in te dienen, zodat op voldoende grote schaal kan worden geëxperimenteerd. We streven naar minstens 20 lokale proeftuinen, waarvan minstens 10 in kleine steden en gemeenten.

Het lokaal bestuur is de regisseur van de proeftuin. Voor de uitvoering van het project kan een partnerschap worden aangegaan met actoren die beschikken over relevant praktijkervaring. Zowel ervaren als niet-ervaren lokale besturen kunnen een projectvoorstel indienen.

Meer informatie vindt u in de oproepfiche.

 

  • De startsessie van 11 januari kan u hieronder herbekijken.

Deadline: 
vrijdag, 16 oktober, 2020
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF 2014 - 2020 Integratiemaatregelen
Contactpersonen: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794

Evelyn Smeyers

Evelyn Smeyers
T:
02 553 08 46

Delphine Ampe

Delphine Ampe
T:
0473 58 27 56