Proeftuinen Duale leerkrachten

Oproep
482

Wat?

Met deze oproep willen we aan de hand van proeftuinen het potentieel van ‘duale leerkrachten’ in het secundair onderwijs verkennen, de drempels wegwerken en de verschillende randvoorwaarden in kaart brengen.
Duale leerkrachten zijn, in de context van deze oproep, werknemers die vanuit hun tewerkstelling in een private onderneming een tijdelijke lesopdracht invullen in een onderwijsinstelling.
Het concept van duaal leerkrachten biedt mede een antwoord op het lerarentekort in het onderwijs en versterkt, vanuit de interactie tussen onderwijs en de Vlaamse ondernemingen, de specifieke expertise, knowhow en capaciteit van het onderwijs.

Wie?

De projecten kunnen ingediend worden door paritaire sectororganisaties en werkgeversorganisaties, die al dan niet in partnerschap een project uitvoeren. Één van beide organisaties neemt de rol op als promotor.

Hoeveel?

Er is een oproepbudget van 1.000.000 euro, goed voor 5 projecten op basis van een budget van maximaal 200.000 euro per project.
Projecten kunnen maximaal 80.000 euro ESF steun (40%) en 60.000 euro Vlaamse cofinanciering (30%) ontvangen. De overige financiering wordt door andere publieke middelen of private financiering ingebracht.
Voor de kosten wordt er gewerkt met vereenvoudigde kostensoorten op basis van de brutolonen van de medewerkers in het project. De projectadministratie beperkt zich in grote lijnen tot het bewijzen van de gepresteerde tijd (in uren of met een door de medewerker toegewezen percentage van zijn arbeidsduur aan het project) en het aanleveren van één loonfiche per medewerker.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2020. Projectvoorstellen indienen kan tot 30 juni 2020.
De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2020 en lopen voor een periode van maximaal 28 maanden.

INFOSESSIE

Op 27 mei organiseren we een digitale infosessie rond deze oproep. Schrijf hiervoor in via onze website.