Procesbegeleiding lerend netwerk Transnationaliteit V

ESF Vlaanderen is op zoek naar procesbegeleiding en de opzet van een lerend netwerk voor de projecten gekoppeld aan de oproep 481 Transnationaliteit V. Op 1 september zijn projecten in het kader van deze ESF-oproep van start gegaan met de voorbereidende fase en vanaf 1 februari 2021 zetten ze hun project voort in de uitvoerende fase.

De opdracht omvat:

1) Het ondersteunen van de projecten, zowel inhoudelijk als methodologisch op:
            Individueel niveau
            Collectief niveau
2) Het stimuleren van kennisdeling en het opbouwen en verspreiden van expertise voor de invulling van het rapport met beleidsaanbevelingen via een Lerend Netwerk
3) Het opzetten van structureel overleg met de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen

In bijlage vindt u het officiële bestek van de opdracht. De informatie over de oproep van transnationaliteit vindt u op de oproepenpagina.