Overheidsopdracht voor ondersteuning organisatienetwerken 4de pijler inburgering

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie is op zoek naar expertise in organisatienetwerken om de 4e pijler inburgering uit te rollen in Vlaanderen.

We willen kennis en vaardigheden opbouwen rond het uitwerken, opzetten en leiden van organisatienetwerken bij de netwerkcoaches die we in het kader van de AMIF-strategie zullen aanstellen.

Alle informatie over de opdracht vind je in het bestek.

 

Deadline: 
dinsdag, 20 september, 2022
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF 2014 - 2020 Integratiemaatregelen
Contactpersonen: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794

Evelyn Smeyers

Evelyn Smeyers
T:
02 553 08 46