Overheidsopdracht “Ontwikkeling test Maatschappelijke Oriëntatie (MO)”

Oproep
515

DEADLINE INDIENING VERLENGD TOT 11 JAN 2021 - 09:00

Een belangrijke component van het inburgeringstraject is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). Cursisten krijgen er informatie over o.m. leven en werken in Vlaanderen en België en er wordt geoefend op vaardigheden die nodig zijn om zelf actief aan de samenleving deel te nemen.

Via deze overheidsopdracht willen we een proef ontwikkelen waarmee de kennis na afloop van de cursus MO op een objectieve, gestandaardiseerde manier kan worden getest. De toets is digitaal en wordt centraal afgenomen. De opdrachtnemer ontwikkelt de proef en denkt mee na over de Vlaanderen brede uitrol in januari 2022.

Voor meer informatie over de opdracht, kan u het bestek raadplegen.