Overheidsopdracht: Ondersteuning prestart inclusief ondernemen

De opdracht ’Ondersteuning prestart inclusief ondernemen’ heeft als doelstelling om specifieke doelgroepen (1.werkzoekenden en kwetsbare werknemers, 2.niet-beroepsactieven, 3. inburgeraars, asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) te bereiken, sensibiliseren en voor te bereiden op zelfstandig ondernemerschap.

De dienstverlener biedt een geïntegreerd antwoord op de behoeften van deze doelgroepen en werkt in op de drempels die deze doelgroepen ervaren.

Alle gedetailleerde informatie over deze oproep vindt u in bijlage.