Overheidsopdracht: Lerend Netwerk ‘Arbeidsmarktkrapte’

Deze opdracht voorziet in het opzetten van een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de toekomstige promotoren binnen de ESF-oproepen 455 & 457, alsook andere relevante actoren en stakeholders in het betrokken werkveld van diverse activerende dienstverleningen. Dit in de vorm van één overkoepelend en actief Lerend Netwerk dat zal focussen op de thematische pijlers:

1) Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves;
2) Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

In rubriek III van het bestek (in bijlage) vind je verdere informatie over deze opdracht.

Deadline: 
dinsdag, 30 juli, 2019
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 
Eveline Vernest
T:
02 552 83 45
Tine Stryckers
T:
02/552 83 37
Delphine Ampe
T:
02/552 83 01