Outreach & Activering - II

Oproep
490

Wat?

Dit is een bisversie van de ESF-oproep 457 “Outreach & Activering” die gelanceerd werd op 6 maart 2019 en waarbinnen op 24 september 68 projecten werden goedgekeurd. De projecten gingen van start tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 en lopen af op 31 december 2021.
Verscheidene recente consultatierondes tonen een actuele nood voor een uitbreiding van desbetreffend aanbod.
Om op deze noden in te spelen, in combinatie met de doelstelling de resterende middelen van het ESF-programma 2014-2020 optimaal te benutten, wenst afdeling ESF en Duurzaam Ondernelen in een harmonieus geheel, de ESF-oproep 457 Outreach & Activering opnieuw te lanceren onder een bisversie.

De doelstelling van de oproep 490 – “Outreach & Activering – II” is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

Voor wie?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. Inzet op sterke geïntegreerde partnerschappen tussen verschillende organisaties met elk hun expertise wordt ten zeerste aangemoedigd.

De oproep staat open voor:
Promotoren binnen oproep 457 die wensen:

  • Hun project te verlengen tot en met 31/12/2022
  • Hun project uit te breiden op basis van een grondige motivering (bvb. uitbreiding doelgroep, uitbreiding partnerschap, uitbreiding aantal deelnemers, uitbreiding werkveld …)

Promotoren die een gloednieuw project wensen in te dienen om zo de vastgestelde blinde vlekken zo veel mogelijk trachten te dichten. 

Voor indicatieve suggesties omtrent deze blinde vlekken, verwijzen wij promotoren naar de analysebijlage “490_Outreach&Activering_Bis_Analyse_Consultatierondes” bij deze oproep.

Acties?

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen voor zowel het projectonderdeel dat zich richt op de vindplaatsgerichte activiteiten als m.b.t. geïntegreerde trajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Waar mogelijk leggen promotoren actief de link met de vraagzijde van de arbeidsmarktkrapte d.m.v. inzet op actieve jobhunting etc. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie actief kwaliteitsvolle nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring, overige ESF-oproepen en VDAB-tenders.

Hoeveel?

Het voorziene budget voor de oproep 490 evenals de verlengingen / uitbreidingen binnen oproep 457 bedraagt (minimum) 11.000.000,00 euro, waarvan 5.500.000,00 EUR ESF (40,00%) en 5.500.000,00 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (40,00%).

Hoe?

  1. Organisaties die een verlenging van hun bestaand projectvoorstel willen aanvragen dienen een herziening van hun goedgekeurde begroting uit de ESF-oproep 457 in te dienen bij ESF. Deze verleningsaanvraag dient tevens een hernieuwde inschatting van het vooropgezette bereik aan deelnemers te bevatten. ESF Stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking.
  2. Organisaties die een uitbreiding van hun bestaand projectvoorstel willen aanvragen dienen een herziening van hun ingediend inhoudelijk projectvoorstel én een herziening van hun goedgekeurde begroting uit de ESF-opreop 457 in te dienen. ESF Stelt hiervoor een sjabloon ter beschikking.
  3. Organisaties die een nieuw project willen indienen dienen een nieuw projectnummer aan te maken in de ESF-applicatie en daaronder projectvoorstel in te dienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2020. Een aanvraag tot een verlenging, een projectuitbreiding en/of een nieuw projectvoorstel indienen, kan tot en met 31/08/2020.
De beslissing van de aanvragen gebeurt op het managementcomité 24/11/2020.

Afhankelijk van het type aanvraag betekent dit:

  1. Een verlenging van het bestaande project tot en met 31 december 2022.
  2. Een herziening van het bestaande project vanaf 1 december 2020
  3. De opstart van een nieuw project vanaf 1 december 2020

Alle projecten lopen ten laatste af op 31 december 2022.

INFOSESSIE

  • Op 27 mei organiseerden we een infosessie voor organisaties die een nieuw projectvoorstel willen indienen binnen oproep 490

STARTSESSIE 7/12

  • De de startsessie van 7 december kan u hieronder herbekijken.

 

 

 

Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Tine Stryckers

Tine Stryckers
T:
0492 15 88 79

Eveline Vernest

Eveline Vernest
T:
0499 42 00 49

Anneleen Dewitte

Anneleen Dewitte
T:
0474 36 17 60