Oproepen

Oproep
389

Oproep Versterkt Streekbeleid – indieningsperiode 3

De ESF oproep Versterkt Streekbeleid wil een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen. De nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid zullen de sociaaleconomische uitdagingen van streken in Vlaanderen op termijn vertalen naar een gedragen en actiegericht beleid.

Na de tweede indieningsperiode werden 11 samenwerkingsverbanden voor sociaaleconomische ontwikkeling goedgekeurd. Met de derde indieningsperiode willen we de dekkingsgraad in Vlaanderen verruimen. Tot 31 maart kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden een project indienen. Voor elke streek kan slechts één projectvoorstel ingediend worden. Steden en gemeenten kunnen slehts éénmaal deelnemen aan een samenwerkingsverband.  De lijst van goedgekeurde samenwerkingsverbanden vind je terug als bijlage.
De oproep richt zich naar een breed partnerschap van steden en gemeenten die een partnerschap opzetten om de streekvisie op te bouwen en te concretiseren.

De samenwerkingsverbanden streekbeleid doen dit in overleg en betrokkenheid met de sociale partners en de provincies en alle andere relevante actoren op het terrein.
Er zijn voor een periode van drie jaar 15 miljoen euro middelen voorzien, waarvan minimaal 50% lokale financiering en maximaal 50% Vlaamse cofinanciering.
Goedgekeurde samenwerkingsverbanden streekbeleid in de tweede indieningsperiode starten op 1 juli 2017 en lopen tot juli 2019 ( periode van 25 maanden ).

Een project indienen kan tot en met 31 maart.  Er wordt geen nieuwe infosessie georganiseerd. Geïnteresseerde organisaties kunnen contact nemen voor een afspraak met de ESF oproepbeheerders.

Deadline: 
vrijdag, 31 maart, 2017
Programma: 
Streekbeleid
Contactpersonen: 
Pieter Van Sande
T:
02/552 83 42
Jelle Debaenst - ESF
T:
02/552 83 10
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Infosessie (2.5 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (236.04 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Overzicht samenwerkingsverbanden (21.5 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Simulatie (69.96 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Detaillering kostenfinanciëring (450.02 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet beoordelingscriteria (15.92 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet planning (12.39 kB)