Oproep Outreach & Activering

Oproep
457

Wat? 

De doelstelling van de oproep is om in Vlaanderen en Brussel outreachende & geïntegreerde acties op te zetten voor inactieve arbeidsreserves die mits bijkomende ondersteuning potentieel inzetbaar zouden kunnen gemaakt worden op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Deze projecten dragen bij aan het algemeen verbeteren van de dienstverlening en de toegankelijkheid ervan. Op deze manier trachten projecten een antwoord te bieden op de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte.

Voor wie?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Vlaanderen & Brussel, die expertise hebben in het benaderen (outreach) en begeleiden van personen die moeilijk tot niet gekend zijn bij de arbeidsmarktinstanties ((inactieve) arbeidsreserves), en die mits de nodige begeleiding op maat kunnen worden ondersteund in hun zoektocht naar werk of opleiding. Inzet op sterke geintegreerde partnerschappen tussen verschillende organisaties met elk hun expertise wordt ten zeerste aangemoedigd.
De oproep staat open voor:
- Promotoren binnen oproepen 382, 405, 415 en 421 ter verlenging en uitbreiding van de huidige projecten;
- Nieuwe promotoren.

Acties?

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen voor zowel het projectonderdeel dat zich richt op de vindplaatsgerichte activiteiten als m.b.t. geïntegreerde trajecten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Waar mogelijk leggen promotoren actief de link met de vraagzijde van de arbeidsmarktkrapte d.m.v. inzet op actieve jobhunting etc.  Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie actief kwaliteitsvolle nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring, overige ESF-oproepen en VDAB-tenders.

Hoeveel?

De voorziene subsidiëring voor de oproep 457 bedraagt 18.000.000,00 euro, waarvan 9.000.000,00 EUR ESF (40,00%)  en 9.000.000,00 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds) (40,00%). Specifiek voor de Brusselse projecten wordt de overige 20% financiering betaald door DAC (VDAB Brussel). 

Hoe?

Organisaties kunnen een projectvoorstel indienen via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 6 maart 2019. Een projectvoorstel indienen kan tot en met  14/06/2019. Het goedgekeurde project kan van start gaan vanaf 1/10/2019 en eindigt op 31/12/2021.

Saldoseminarie

Op 26 november organiseerden we een saldoseminarie. Hieronder kan u die herbekijken.