Oproep Innovatie door adaptatie

Oproep
460

Wat?

De oproep Innovatie door adaptatie (IDA) heeft als doel werkenden (incl. zelfstandigen), werkzoekenden en/of inactieven (= finale doelgroep) op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht op deze doelgroep. Op deze manier kan de huidige en toekomstige beroepsbevolking beter ondersteund worden zodat deze goede loopbaanvooruitzichten kan verwerven of behouden in elke fase van het arbeidsleven.  

Belangrijk is dat je als vertrekpunt een concept van een dienstverlening voor ogen hebt. Dit concept kan je in een project binnen deze oproep ontwikkelen, piloteren en op impact evalueren.

Ook oproep 459 ‘Innovatie door exploratie’ heeft het versterken van werkenden, werkzoekenden en/of inactieven tot doel. Dit gebeurt tevens door het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, maar vertrekt van een uitdaging waarvoor nog geen oplossing of dienstverlening voor ogen is. Neem de oproepfiche van oproep 459 door om na te gaan of uw project in die oproep past.

Projecten kunnen in geen van beide oproepen vertrekken van concepten die in het verleden ontwikkeld werden binnen de ESF-oproepen ‘Innovatie’ en ‘Transnationaliteit’ uit het Operationeel Programma 2007-2013. Er werd binnen deze oproepen immers reeds de mogelijkheid voorzien om positief gevalideerde instrumenten ruim te verspreiden en te implementeren. Ook reeds gefinancierde concepten uit het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking voor verdere subsidiëring.

Wie?

De oproep richt zich naar alle organisaties met rechtspersoonlijkheid die een rol vervullen op de Vlaamse arbeidsmarkt, alsook naar de vakbonden en entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Het is aangeraden om, indien dit relevant is voor het project, in partnerschap samen te werken.

Acties?

Acties binnen deze oproep hebben betrekking op het prototypen, piloteren en evalueren van de nieuwe dienstverlening.

Volgende acties zijn verplicht op te nemen in het project:
- Rough prototyping (uitwerken via rollenspellen, serious play, story boarding,…)
- Live prototyping (veldtesten van onderdelen van de dienstverlening)
- Pilot (uitvoeren van de dienstverlening met een testpubliek)
- Impactevaluatie

Voor meer verduidelijking bij de verwachte activiteiten wordt verwezen naar de oproepfiche en naar de handleiding bij het projectvoorstel.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproepen ‘Innovatie door adaptatie’ en ‘Innovatie door exploratie’ bedraagt 10.000.000 EUR, waarvan 5.000.000 EUR middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 5.000.000 EUR middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Er is een maximale subsidie voorzien van 240.000 EUR per project.

Hoe?

Een promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een plan van aanpak en het opstellen van een begroting.

Wanneer?

Je kan een projectvoorstel binnen deze oproep indienen vanaf 1 april 2019 met als uiterste indieningsdatum 14 augustus 2019 (middernacht). De beslissing wordt bekendgemaakt eind oktober 2019. Goedgekeurde projecten hebben de keuze om van start te gaan op 1 december 2019 of op 1 januari 2020. De keuze van startdatum moet aangegeven worden in de ESF-applicatie en projectvoorstel.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is.

 

Infosessie:

Voor de oproepen 'Innovatie door adaptiatie' en 'Innovatie door exploratie'  wordt een gezamenlijk infosessie georganiseerd op 8 en 10 mei.

Je kan inschrijven via onze website: