Opleidingen Telewerk

Oproep
533

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen die bijdragen aan duurzaam en werkbaar telewerken in ondernemingen in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zich op:
• Kleine en middelgrote onderneming (KMO)1, zowel uit profit als social profit
• Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit

Uitgesloten van deelname zijn:
• Opleidingsverstrekkers
• Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
• Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 473 en 522 ‘‘Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020, kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 EUR Europese middelen per project met volgende verdeling:
• Maximaal 80.000 EUR ESF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Hoe?

Via de online ESF- applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorst el opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 15/02/2021 tot en met 30/04/2021. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1/09/2021 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 30/11/2022.

De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind juli 2021.

Infosessie

Op 4 maart organiseerden wij een infosessie. U kan deze hieronder herbekijken.