Opleidingen in bedrijven

Oproep
443

Oproep 443 vervangt oproep 435 Opleidingen in bedrijven. 
 

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven en organisaties in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zich op:

  • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*,
  • Grote ondernemingen (GO)*,
  • Organisaties uit de social profit
  • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
  • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
  • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 377, 395 en 414 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’). *Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 60.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor middelgrote en grote onderneming.
De SALK middelen zijn inbegrepen in de oproep.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 mei 2018 tot en met 31 augustus 2018. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 december 2018 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 29 februari 2020. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.
De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind november 2018.

Deadline: 
vrijdag, 31 augustus, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72

Liesbeth De Wolf

Liesbeth De Wolf
T:
0492 15 93 80

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02