Opleidingen in bedrijven

Oproep
377

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zowel op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) als grote ondernemingen (GO’s). Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).

Personen die opleidingsverstrekkers zijn (behoudens paritair beheerde fondsen) of organisaties die door een beheersovereenkomst verbonden zijn met een overheid en/of dotatie ontvangen, kunnen geen aanvraag indienen. Ook overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep. Organisaties uit de social profit kunnen wel kandideren.

Promotoren aan wie  reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 307 of oproep 322 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor werknemers van bedrijven met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest  
Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 40.000 euro ESF
  • Maximaal 60.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor middelgrote en grote onderneming..

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen. 

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 oktober 2016 tot en met 04 januari 2017. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 april 2017 voor een periode van 12 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg  31 maart 2018. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

Schrijf je in voor de infosessie op 13 oktober om 14 u in het VAC Leuven OF schrijf je in voor de infosessie op 16 november om 10u30 in het VAC Gent.

In 2017 wordt de oproep herhaald. Projectvoorstellen kunnen in dat jaar ingediend worden in volgende indieningsrondes:

  • Vanaf 1 april 2017 met als uiterste indieningsdatum 30 juni 2017
  • Vanaf 1 oktober 2017 met als uiterste indieningsdatum 22 december 2017

De beslissing wordt respectievelijk gecommuniceerd vóór eind september 2017 en vóór eind maart 2018.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op respectievelijk 1 oktober 2017 en 1 april 2018.

Contactpersonen: Liesbeth De Wolf (liesbeth.dewolf@wse.vlaanderen.be, tel 02/552.83.18 ) en Simon Swennen (simon.swennen@wse.vlaanderen.be, tel 02/552.83.38)

Deadline: 
woensdag, 4 januari, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Liesbeth De Wolf

Liesbeth De Wolf
T:
0492 15 93 80

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (650.2 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FAQ (16.7 kB)PDF Addendum (40.81 kB)