Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Oproep
522

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen. In de huidige context willen we vooral van telewerk een duurzaam onderdeel maken in de bedrijfsorganisatie. Daarom moedigen we met deze oproep organisaties aan om opleidingen rond telewerk te organiseren. 

Wie?

Deze oproep richt zich op:

  • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
  • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
  • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Opleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
  • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
  • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ en 473 ‘‘Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020, kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

*Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).
**Zie 6.1 Selectiebeslissing voor procedure

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest.
* Een uitzondering hierop is voorzien voor vijftigplussers, voor deze groep zijn hooggeschoolden wel toegelaten

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF
  • Maximaal 48.000 euro VCF

Voor sectorfondsen wordt een maximale subsidie voorzien van 160.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 64.000 euro ESF
  • Maximaal 96.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Hoe?

Via de online ESF- applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 november 2020 tot en met 31/01/2021. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 mei 2021 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31/07/2022. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.

De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind april 2021.

INFOSESSIE

Op 20 november organiseerden wij een infosessie. u kan deze hieronder herbekijken. 

 

Deadline: 
zondag, 31 januari, 2021
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72

Tom De Bruyn

Tom De Bruyn
T:
0471 98 20 10