Opleidingen 21ste eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Oproep
473

NIEUW! Instructies tijdsregistratie-applicatie

Als promotor bent u verplicht om de tijdsregistratie-applicatie (loket.wse.vlaanderen.be/tijdsregistratie) te gebruiken. Deze werkwijze vervangt de handtekeningen op een papieren aanwezigheidslijst. Zo helpt u mee aan een meer digitale en duurzame overheid.

U vindt hierover alle informatie en instructies op deze pagina.

Wat?

Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in ondernemingen in Vlaanderen.

Wie?

Deze oproep richt zich op:

  • Kleine en middelgrote onderneming (KMO)*, zowel uit profit als social profit
  • Grote ondernemingen uit zowel profit als social profit, indien er voldoende middelen zijn na toekenning aan KMO’s**
  • Paritair beheerde fondsen

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Pleidingsverstrekkers behoudens paritair beheerde fondsen
  • Overheidsadministraties en – diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau (zie 2.1.)
  • Promotoren aan wie reeds subsidies werden toegewezen in kader van oproep 414 en 443 ‘Opleidingen in bedrijven’ binnen het ‘ESF-programma prioriteit 2 2014-2020’ kunnen niet meer kandideren als promotor of partner binnen deze oproep, dit geldt evenzo voor verbonden- en partnerondernemingen (zie ‘definities en begrippen’).

*Een KMO en een GO worden gedefinieerd volgens de Europese definitie (zie ‘definities en begrippen’).
**Zie 6.1 Selectiebeslissing voor procedure

Acties?

In deze oproep kunnen opleidingen gefinancierd worden voor kort- en middengeschoolde werknemers van bedrijven en organisaties met vestiging(en) in het Vlaamse Gewest. Een uitzondering hierop is voorzien voor vijftigplussers, voor deze groep zijn hooggeschoolden wel toegelaten.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 32.000 euro ESF
  • Maximaal 48.000 euro VCF

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een kleine onderneming en 50% voor een middelgrote of grote onderneming.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als organisatie een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke en financiële vragen.

Wanneer?

De oproep staat open vanaf 1 december 2019 tot en met 28 februari 2020. Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 juni 2020 voor een periode van 15 maanden. De einddatum van deze projecten is bijgevolg 31 augustus 2021. Een verlenging van deze periode is niet mogelijk.
De beslissing van deze oproep wordt gecommuniceerd vóór eind mei 2020.

Aanpassing

De deelnemerskost voor E-learning werd in een nieuwe versie van de oproepfiche verhoogd tot maximum 1.700 euro.

INFOSESSIE

 

 

 

Deadline: 
vrijdag, 28 februari, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 

Simon Swennen

Simon Swennen
T:
0497 59 74 72

Tom De Bruyn

Tom De Bruyn
T:
0471 98 20 10