Overheidsopdracht aan drie afnemers: Proeftuinen Sociale Economie

Proeftuinen voor samenwerking sociale economie (SEC) met economische sectoren uit het regulier economische circuit (REC). De dienstverleners ontwerpen proeftuinen, die zijn gestoeld op radicaal nieuwe ideeën of het verbreden van relevante bestaande ideeën of initiatieven. Bedoeling is om uitgebreid te experimenteren met samenwerkingsvormen tussen SEC en economische sectoren uit het REC, uitgaande van ieders sterktes om tot een win-win te komen en mede hierdoor duurzame doorstroom te faciliteren in het REC. Op 14 februari vindt er in het Boudewijngebouw (Brussel) een infosessie plaats van 14 tot 17 uur. Inschrijven kan hier.

Meer info vind je hier.