Oproepen

Oproep
420

AMIF: Ontwikkeling van een “blended learning”-aanpak binnen Maatschappelijke Oriëntatie

Deze oproep heeft als doel om personen uit derde landen zelfredzamer te laten functioneren in de samenleving. Hiervoor willen we het bestaande aanbod Maatschappelijke Oriëntatie (MO) flexibiliseren en optimaliseren door de ontwikkeling van een vernieuwende “blended learning”-aanpak MO.

Binnen deze oproep wordt een eerste fase “analyse en conceptuele uitwerking” gefinancierd. Na positieve validering volgt de tweede fase met de ontwikkeling, testing en validering van de didactische modellen en digitale tools op maat, de uitwerking van een ondersteuningspakket voor MO-docenten en het opstellen van een implementatieplan. In een derde fase start de duurzame inbedding van de “blended learning”-aanpak. De uitvoering van het project gebeurt in co-creatie met de eindgebruikers, zijnde de MO-cursisten en de MO-docenten.

Deze oproep richt zich naar alle private of publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid. Het is aangewezen om via een partnerschap te werken waarbinnen de nodige kennis en expertise aanwezig is. Een partnerschap met de Agentschappen voor Integratie en Inburgering is verplicht.

Projectvoorstellen voor deze oproep kunnen ingediend wordn tot vrijdag 1 december 2017

Schrijf je hier in voor de infosessie van 31 oktober.

Deadline: 
vrijdag, 1 december, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
AMIF 2014 - 2020 Integratiemaatregelen
Contactpersonen: 
Lisa Van Hecke
T:
02/552 83 41
Delphine Ampe
T:
02/552 83 01
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (462.83 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Inhoudelijke vragen (41.89 kB)