Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Oproep
502

Wat?

De oproep wil de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. De oproep wil hiermee een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters in Vlaanderen en Brussel. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang wenst deze oproep ook bij te dragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Wie?

De oproep richt zich tot organisaties in Vlaanderen en Brussel die groepsopvang voor baby’s en peuters organiseren en opleidingsverstrekkers van een kwalificerende opleiding tot begeleider in de kinderopvang. Het partnerschap heeft ervaring met het begeleiden van kwetsbare personen of is bereid expertise op te bouwen doorheen het project.
We verwachten (lokale) partnerschappen die bovenstaande expertise bundelen. Het partnerschap omvat minimaal één groepsopvang voor baby’s en peuters en één opleidingsverstrekker.

Acties?

Projecten organiseren en voeren een geïntegreerd en kwalificerend begeleidings- en opleidingstraject uit voor toekomstige kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters. Tot de activiteiten behoren:
- Het toeleiden en screenen van deelnemers;
- Het uitvoeren van een individuele geïntegreerde begeleiding voor de deelnemers;
- Het aanbieden van een opleiding tot begeleider in de kinderopvang van baby’s en peuters;
- Het organiseren en begeleiden van werkplekleren en stage;
- Het samenwerken en coördineren tussen de partners alsook met andere relevante actoren;
- Het deelnemen aan de activiteiten van het lerend netwerk.

De opleiding is laagdrempelig en op maat van de finale doelgroep van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Wie slaagt voor het opleidingstraject, behaalt minimaal een certificaat begeleider in de kinderopvang.

Budget?

Het oproepbudget bedraagt 2.500.000,00 euro, waarvan 1.000.000,00 EUR ESF (40,00%) en 1.500.000,00 EUR andere financiering (publieke of private).

Wanneer?

De oproep staat open van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.
Een project indienen kan tot en met 30 september 2020.
Goedgekeurde projecten kunnen starten vanaf 1 december 2020.
De projecten lopen af op 31 december 2022.

STARTSESSIE

Op 2 december organiseerde ESF Vlaanderen een startsessie. U kan die hieronder herbekijken.

 

Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Delphine Ampe

Delphine Ampe
T:
0473 58 27 56

Jelle Debaenst

Jelle Debaenst - ESF
T:
0492 15 87 21