Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met de Sustatool

Oproep
444

Er wordt een infosessie voorzien over deze oproep op dinsdag 7 augustus 2018. Voor meer info, zie verder.

Wat?

Deze oproep past in het kader van het beleid i.v.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de Vlaamse overheid en heeft tot doel om een versnelling te creëren en meer bedrijven aan de slag te laten gaan
met maatschappelijke verantwoordelijkheid in lijn met dat beleid. 

Met de Sustatool krijgen kleinere organisaties een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

De Sustatool is een methode die bestaat uit een managementproces, catalogus met activiteiten en een dashboard voor de opvolging van je acties. Deze tool (handleiding, catalogus en bijhorende Excel) werd ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen met de steun van de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie. De tool wordt momenteel verder ontwikkeld als een online tool door het Departement Werk en Sociale Economie. Deze zal gratis ter beschikking zijn van bedrijven en intermediairen, en kan geraadpleegd worden in de ESF-applicatie.

De doelstelling van deze tool is het creëren van een alomvattende en gebruiksvriendelijke, maar generieke duurzaamheidsaanpak voor KMO’s.De aanpak is zowel wetenschappelijk onderbouwd als praktijkgericht, met een blijvende meetbare impact op de verschillende niveaus van de bedrijfsvoering. De Sustatool biedt een managementproces-aanpak waarbij diverse duurzaamheidsaspecten op systematische wijze in de dagelijkse werking uitgerold en gemonitord kunnen worden. De Sustatool is een aanvulling op en een synthese van de reeds bestaande tools in de markt.

Concreet willen we met deze oproep intermediaire organisaties uitnodigen om individuele organisaties te ondersteunen om MVO op een structurele manier op te nemen in de organisatie door middel van de Sustatool.

Wie?

Deze projectoproep richt zich naar:

 1. Sectororganisaties en hun leden
 2. Beroepsfederaties en hun leden
 3. Organisaties die bedrijven en werknemers ondersteunen bij het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun organisatie. 
  Mogelijkheden zijn met name: 
 • bedrijvennetwerken
 • regionale organisaties of netwerken
 • koepelorganisaties
 • lokale en regionale overheden
 • samenwerkingsverbanden van organisaties die zich rond algemene of specifieke duurzaamheidsuitdagingen verzamelen

Acties?

Voor bedrijven en individuele organisaties (profit en social profit organisaties) is de oefening om maatschappelijke verantwoordelijkheid op een structurele manier in de organisatie op te nemen vaak een grote uitdaging. Hier is een faciliterende rol weggelegd voor intermediairen. Met deze oproep richten we ons op hen om aan de hand van de Sustatool individuele organisaties hierbij te ondersteunen.

De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben:

 • door zoveel mogelijk individuele organisaties via de intermediairen te bereiken,
 • door de ontwikkelde dienstverlening na afloop van de subsidieperiode te integreren in de organisatie op een duurzame manier en zo te bestendigen.

Deze niet-limitatieve lijst van acties suggereert het soort projecten dat mogelijk is:

 • Algemene vormingen en opleidingen MVO met behulp van de Sustatool
 • MVO-sectorpaspoort met bijhorende actiecatalogus formuleren en testing ervan in bedrijven met behulp van de Sustatool.
 • Formuleren van een regionale duurzaamheidsstrategie en toepassen bij bedrijven en gemeenten met behulp van de Sustatool
 • Aan de slag met de SDG’s in een specifieke sector en testen voor toepassing in bedrijven met behulp van de Sustatool
 • Stakeholderanalyse, –betrokkenheid en -samenwerking organiseren voor sectoren en individuele bedrijven met behulp van de Sustatool.
 • Formuleren van acties voor de Sustatoolcatalogus.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er gelijktijdig met de projecten een bekendmakingscampagne voor de Sustatool zal starten. Daarbij zullen ook de projecten van de promotoren bekend gemaakt worden.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van maximum 19 maanden, ten vroegste te beginnen op 15 december 2018 en uiterlijk te eindigen op 14 september 2020.

Hoeveel?

We voorzien een oproepbudget van 1.000.000,00 euro.
We hanteren een maximum van 50.000 euro per project. Er dient geen cofinanciering te worden ingebracht.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opmaken van een projectplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 13 juli 2018 en staat open tot en met 21 september middernacht. Uiterlijk dan moeten projectvoorstellen ingediend worden.
De beslissing wordt gecommuniceerd vóór 15 december 2018. De goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste van start gaan op 15 december 2018.

 

INFOSESSIE

Er wordt een infosessie voorzien over deze oproep op dinsdag 7 augustus 2018.
9u30 - 10u: onthaal
10u - 12u: toelichting van de oproep

Locatie:
Ellipsgebouw - zaal B 2.111
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
Het Ellipsgebouw is bereikbaar via wandelafstand van het NMBS-station 'Brussel-Noord'.

Inschrijven kan via deze inscrhijvingslink.

Als je hier niet aanwezig kan zijn, is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de oproepbeheerders. Ook concrete projectideeën kunnen op deze manier besproken worden.