Lokale partnerschappen voor jongeren Tweede ronde Blinde Vlekken

Oproep
528

Situering en doelstelling

De Afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen van het Departement Werk & Sociale Economie wil via deze oproep de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, willen we de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). Daarnaast richt ESF samen met VDAB zelf enkele pilootprojecten op naar het voorbeeld van “Wellbeing Teams” en “Human Learning Systems Approach” in het Verenigd Koninkrijk die een systemische aanpak hanteren.
Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen.

Tweede ronde

Met de tweede ronde van de oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” gaan we specifiek op zoek naar projecten die partnerschappen willen uitbouwen in die regio's die momenteel nog niet zijn ingevuld na goedkeuring van de projecten in de eerste ronde (ESF-oproep 510) en waar er volgens ESF en VDAB nog nood is aan een partnerschapswerking. Gelieve hiervoor de bijlage “528_Bijlage_Tweede Ronde/Blinde vlekken” te raadplegen om na te gaan in welke steden en gemeenten we nog een partnerschapswerking zoeken.
De oproep wordt opnieuw opengesteld om ervoor te zogen dat de blinde vlekken die er momenteel zijn in het aanbod voor deze doelgroep worden gevat.

Projectuitvoerders

Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.. Sommige van die instanties zullen overheidsinstellingen zijn, andere NGO's of particuliere aanbieders.
Het partnerschap kan wijzigen gedurende het project indien blijkt dat er onvoldoende expertise aanwezig is om de (hulp)vragen van de jongeren te kunnen beantwoorden.  

Projectactiviteiten

De partnerschappen doen wat nodig is om de jongeren te helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De jongeren kunnen hierbij rekenen op de expertise van het volledige partnerschap. De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren als de werkgevers om concrete kansen te creëren. Partners organiseren ook een leerproces op basis van caseoverleg en intervisie. Op basis van dat leerproces stelt het partnerschap continu de eigen dienstverlening in vraag en ontwikkelt het een beter aangepaste dienstverlening.

Middelen

Het restbudget van de investeringsprioriteit 9.1 zal hiervoor vrijgemaakt worden, , waarvan 40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.
Hiernaast kunnen er ook publieke en/of private middelen geïnvesteerd worden in de lokale partnerschappen vanuit bijvoorbeeld de VDAB, lokale besturen en/of het OCMW via tijdsinzet van projectmedewerkers, publieke middelen, etc.

Timing

De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 15 februari 2021 (middernacht). De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen maakt de beslissing over de evaluatie bekend na het Managementcomité van maart 2021. De partnerschappen starten op 1 april 2021 en lopen af op 31 december 2022.

INFOSESSIE

U kan hieronder de infosessie herbekijken die we gaven in juli 2020 bij de eerste ronde.