Lokale partnerschappen voor jongeren

Oproep
510

Situering en doelstelling

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, willen we de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen).

Daarnaast richt ESF samen met VDAB zelf enkele pilootprojecten op naar het voorbeeld van “Wellbeing Teams” en “Human Learning Systems Approach” in het Verenigd Koninkrijk die een systemische aanpak hanteren.

Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen.

Projectuitvoerders

Deze oproep staat open voor alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. De lokale partnerschappen kunnen onder meer bestaan uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), organisaties gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling, jobhunting en werkplekleren, welzijnsdiensten, diensten voor psychisch welzijn, huisvesting, werkgevers, etc.. Sommige van die instanties zullen overheidsinstellingen zijn, andere NGO's of particuliere aanbieders.
Het partnerschap kan wijzigen gedurende het project indien blijkt dat er onvoldoende expertise aanwezig is om de (hulp)vragen van de jongeren te kunnen beantwoorden.

Projectactiviteiten

De partnerschappen doen wat nodig is om de jongeren te helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De jongeren kunnen hierbij rekenen op de expertise van het volledige partnerschap. De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren als de werkgevers om concrete kansen te creëren. Partners organiseren ook een leerproces op basis van caseoverleg en intervisie. Op basis van dat leerproces stelt het partnerschap continu de eigen dienstverlening in vraag en ontwikkelt het een beter aangepaste dienstverlening.

Middelen

Er is een oproepbudget vrijgemaakt van 12.500.000,00 EUR, waarvan 40% middelen uit het Europees Sociaal Fonds en 60% middelen uit het Vlaams cofinancieringsfonds.

Timing

De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 30 september 2020 (middernacht). De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen maakt de beslissing over de evaluatie bekend na het Managementcomité van november 2020. De partnerschappen starten op 1 december 2020 en lopen af op 31 december 2022.

Contact

Om er zeker van te zijn dat de partnerschapswerking complementair is aan de bestaande werkingen op lokaal niveau, raden we u aan om contact op te nemen met de lokale en provinciale VDAB-experten en de lokale besturen. In bijlage bij deze oproep kan u hun contactgegevens terugvinden (zie bijlage). Bij hen kan u terecht om de complementariteit van uw initiatief ten opzichte van bestaande initiatieven af te toetsen (op vlak van inhoud en aantal jongeren).

INFOSESSIE

ESF organiseert een digitale infosessie op 13 juli om 14u. 
Inschrijven kan via onze website. 

De infosessie herbekijken kan hieronder: 

 

Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Anneleen Dewitte

Anneleen Dewitte
T:
0474 36 17 60

Eveline Vernest

Eveline Vernest
T:
0499 42 00 49
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 510_infosessie_juli_2020.pptx (5.15 MB)