Leerecosystemen in Limburg

Oproep
545

Wat? 

Met deze oproep willen we lokale besturen in Limburg aanzetten om op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) actief de mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. 

Lokale leerecosystemen zijn een beloftevolle praktijk en hefboom voor het creëren en ondersteunen van een leercultuur van jongs af aan en doorheen het verdere leven. Dit door leren op lokaal niveau te laten plaatsvinden, levensbreed en in de leefwereld en dagelijkse realiteit van burgers. Lokale actoren (lokaal bestuur, sportclubs, welzijnsdiensten, culturele organisaties, jeugdbewegingen, scholen, bedrijven, …) creëren samen leerkansen voor en met burgers. 

Wie? 

De oproep richt zich naar lokale besturen in Limburg en hun lokale stakeholders. 

Enkel projecten die ingediend worden door lokale besturen in Limburg in een partnerschap met lokale stakeholders die zich op lokaal niveau (bv op niveau van een stad, gemeente of wijk) verenigen, komen in aanmerking voor financiering. 

Alvorens te starten met het maken van een projectvoorstel wordt er sterk aangemoedigd om projectideeën bij de oproepbeheerders af te toetsen.

Acties? 

Projecten in deze oproep nemen acties om op lokaal niveau actief mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. Lokale partners onderzoeken hoe het concept leerecosysteem zich laat vertalen naar de eigen praktijk en definiëren samen eerste experimenten die toelaten om actiegericht te leren.

Er wordt verwacht dat projecten de nodige acties voorzien gericht op het leerproces en op het ontsluiten van geleerde lessen naar andere geïnteresseerden.

Hoeveel? 

Het oproepbudget voor de oproep bedraagt 2.000.000 euro ESF-financiering en 150.000 euro Vlaamse cofinanciering (waarvan 1.850.000,00 EUR euro ESF voor projecten ikv deze oproep en maximaal 150.000 EUR ESF en 150.000 EURO VCF voor de ondersteunende en omkaderende opdracht). 

Er is geen maximale subsidie voorzien per project. De promotor en partners moeten een andere publieke cofinanciering of minimale private cofinanciering voorzien van 50% van de totale subsidiabele kosten van het project.

Hoe? 

U dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel wordt samengesteld door het beantwoorden van de inhoudelijke vragen samen met de opmaak van een projectplanning en het opstellen van een begroting. Hiervoor stelt de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen sjablonen ter beschikking die verplicht te gebruiken zijn. 

Projectvoorstellen kunnen doorlopend ingediend worden. Beslissing over de ingediende projecten worden uiterlijk een maand na de laatste dag van de maand waarin het project werd ingediend, gecommuniceerd.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 augustus 2021. De oproep staat doorlopend open tot 30 november 2022. 

De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen maakt de beslissing bekend uiterlijk een maand na de laatste dag van de maand waarin het projectvoorstel werd ingediend. Een project kan steeds opstarten op de eerste dag van de maand na de bekendmaking van de positieve beslissing door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen. 

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een variabele looptijd van 1 oktober 2021 tot 31 december 2023, waarbij geen verlenging mogelijk is. Alle projecten eindigen uiterlijk 31 december 2023.

Infosessie

Hieronder vindt u de opname van de infosessie, in de rechterkolom kan u de presentatie downloaden.

 

Deadline: 
woensdag, 30 november, 2022
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Innovatie en transnationaliteit
Contactpersonen: 

Vermeersch Eline

Eline Vermeersch
T:
0494 62 31 33

Lotte Verstraeten

Lotte Verstraeten
T:
0471 22 21 28
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 545_infomoment_leerecosystemen.pptx (2.43 MB)