Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning

Het AMIF heeft deze oproep gelanceerd met als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk actoren stimuleren om acties te nemen om discriminatie op basis van nationaliteit, ras en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen.

Via deze oproep ondersteunen we de koepelstructuur die instaat voor de regie van het integratiepact. De koepelstructuur heeft als opdracht de verdere strategische en operationele uitwerking van het integratiepact, communicatie en werving en inhoudelijke omkadering en ondersteuning van concrete acties die door het middenveld, bedrijven, overheidsinstantie en maatschappelijke organisaties worden opgezet om discriminatie en racisme te bestrijden.

Deze oproep is een gesloten oproep naar het Forum voor Etnisch-Culturele Minderheden, die in samenwerking met vertegenwoordigers van de actoren naar wie het pact zich richt, een koepelstructuur opzet.

Deadline: 
vrijdag, 14 oktober, 2016
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF 2014 - 2020 Integratiemaatregelen
Contactpersonen: 
Lisa Van Hecke
T:
02/552 83 41