Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen

Deze oproep heeft als doel om laaggeletterde vrouwen uit derde landen met jonge kinderen beter te integreren in onze samenleving.
Via deze oproep continueren we het geïntegreerd inburgeringsaanbod dat binnen AMIF-oproep 320 op maat van deze doelgroep werd ontwikkeld.

Binnen deze oproep worden volgende acties opgezet:

  • Werving
  • Groepssessies: geïntegreerd aanbod kinderopvang - NT2 - maatschappelijke oriëntatie – opvoedingsondersteuning
  • Individuele trajectbegeleiding

Daarnaast is er aandacht voor monitoring en evaluatie van de resultaten en structurele verankering van het aanbod.

Deze oproep richt zich tot de Agentschappen Integratie en Inburgering die in samenwerking met partners het aanbod implementeren in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We verwachten een sterk, gelijkwaardig partnerschap dat een inburgeringsaanbod op maat kan realiseren. Hierbij zijn naast de Agentschappen voor Inburgering en Integratie minimaal ook Kind en Gezin en de Centra voor Basiseducatie betrokken.

Deadline: 
vrijdag, 10 februari, 2017
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF
Contactpersonen: 
Lisa Van Hecke
T:
02/552 83 41