Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity 2021

Oproep
539

Wat?

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke basisopleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod.

Wie?

Finale doelgroep van de ontwikkelde opleiding/trajecten zijn ondernemingen en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden én werknemers).

Promotoren: Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (vanaf één werknemer) willen ontwikkelen.

Acties?

We gaan via deze oproep op zoek naar een mogelijk basis-opleidingsaanbod gericht op het verhogen van de competenties van de werknemers rond CS, dat aansluit op het beleid van ondernemingen die de CS-maturiteit wensen te verhogen. Er moet hierbij hoofdzakelijk aandacht zijn voor basiscompetenties en -vaardigheden (incl. 21e eeuwse vaardigheden) voor werknemers die versterkend zijn voor de cyberveiligheid van de ondernemingen.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 840.000,00 euro waarvan 340.000,00 euro ESF-financiering en 500.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen. Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 april 2021 en staat open tot en met 20 augustus middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 20 augustus 2021. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2021. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2021.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk.

INFOSESSIE

Op 21 april 2021 organiseerden wij een infosessie. U kan deze hieronder herbekijken.

 

Deadline: 
vrijdag, 20 augustus, 2021
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02

Jens Meulemans

Jens Meulemans
T:
0477 82 05 45
Bijlagen infosessie: 
PDF FAQ oproep 539 (208.15 kB)
Bijlagen: 
PDF oproepfiche_oproep_539_cs_2021.pdf (322.92 kB)