Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity

Oproep
488

Wat?

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Dit aanbod moet zoveel mogelijk gestoeld zijn op CS-gerelateerde opleidingsformules die hun nut al bewezen hebben (internationaal, academisch, …) en moet aanvullend zijn ten aanzien van het bestaande aanbod.

Gezien de impact op vele processen in een onderneming is cybersecurity essentieel voor de brede digitaliseringsbeweging. De maturiteit en kennis van de Vlaamse ondernemingen (en hun werknemers) op vlak van cybersecurity verschilt sterk naargelang de onderneming. Naast het sensibiliseren van ondernemingen rond de verschillende cybersecurity-risico’s en de mogelijke impact ervan op hun onderneming en het aanzetten tot de implementatie van de juiste cybersecurity-oplossingen, is het van groot belang dat ondernemingen de juiste competenties en vaardigheden opbouwen rond cybersecurity en dataprivacy, zodat deze de mogelijke risico’s inzake CS voor hun ondernemingen in de toekomst kunnen beperken. De competentie- en opleidingsnoden situeren zich niet enkel rond de technische implementatie van cybersecurity-oplossingen, maar hebben bij uitbreiding betrekking op de 21ste -eeuwse (zie afbeelding (bron SLO/Kennisnet), strategische, ethische en juridische competenties die hiermee gepaard gaan.

Cybersecurity staat in relatie tot alle aspecten en lagen van de ondernemingen. Op niveau van de werknemers zijn er naargelang het profiel en de taakomschrijving verschillende competentienoden en vaardigheden inzake cybersecurity. Het is daarom belangrijk dat ondernemingen, naast de noodzakelijke kennis op niveau van de onderneming, analyseren waar de noden liggen voor de in de ondernemingen aanwezige profielen, gaande van de bedrijfsleiders, de gespecialiseerde IT-medewerkers, over de HR-manager, tot de technische en uitvoerende profielen. Voldoende kennis op niveau van de onderneming zijn net zoals de betrokkenheid van iedereen binnen de onderneming in combinatie met toegankelijke opleidingstrajecten op maat van de werknemers hierbij essentiële factoren om de maturiteit inzake cybersecurity van de Vlaamse ondernemingen in de toekomst te verhogen.

We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die voor ondernemingen een opleidingsaanbod ontwikkelen zodat ze hun CS-maturiteit kunnen verhogen. Dit opleidingsaanbod dient complementair te zijn aan het bestaande aanbod. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.

Deze oproep is een operationalisering van het luik ‘flankerend beleid: opleidingen/arbeidsmarkt uit de Vlaamse beleidsagenda CS’.

Wie?

Finale doelgroep van de ontwikkelde opleiding/trajecten:
Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden én werknemers).

Opgelet: Deze oproep richt zich naar micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. We willen ons vooral richten tot competentieversterking binnen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen aangezien het rapport van OESO aangeeft dat de steun van werkgevers voor levenslang leren vooral beperkt is in micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (verder benoemd als KMO’s).

Promotoren: Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op KMO’s (vanaf één werknemer) willen ontwikken.

Individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen.

VDAB kan enkel participeren als partner en staat via cofinanciering in voor de eigen kosten.
ie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Acties?

We gaan via deze oproep op zoek naar een mogelijk opleidingsaanbod gericht op het verhogen van de competenties van de werknemers rond CS, dat aansluit op het beleid van ondernemingen die de CS maturiteit wensen te verhogen.
Er moet hierbij hoofdzakelijk aandacht zijn voor de implicaties van de (voorbereiding van) de implementatie van CS op producten, processen en diensten op het menselijk kapitaal (de medewerkers) en op andere bedrijfsvoeringaspecten van de ondernemingen (business model, strategie, …). De aandacht besteed aan de technische implicaties moet hieraan van ondergeschikt belang zijn.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 840.000 euro waarvan 340.000 euro ESF-financiering en 500.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 80.000 euro ESF
  • Maximaal 120.000 euro VLAIO

De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15%.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 mei 2020 en staat open tot en met 21 augustus 2020 middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 21 augustus 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 november 2020. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind oktober 2020.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk.

INFOSESSIES

We organiseren 2 digitale infosessies. Gelieve hiervoor in te schrijven via de website:

 

Deadline: 
vrijdag, 21 augustus, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Contactpersonen: 

Stephanie Beavis

Stephanie Beavis
T:
02/552 83 02

Monique De Smedt

Monique De Smedt
T:
0487 53 17 67
Bijlagen infosessie: 
PDF 488_faq_19052020.pdf (138.1 kB)
Bijlagen: 
PDF 488_oproepfiche_cs2020.pdf (360.71 kB)PDF 488_faq_19052020.pdf (138.1 kB)