Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie en het gebruik van Artificiële intelligentie

Oproep
467

Wat?

Via deze oproep willen we ondernemingen (en hun werknemers) die in de toekomst gebruik gaan maken van Artificiële intelligentie (AI) en/of al aan de slag zijn met de implementatie van AI, ondersteunen met een aanbod van praktijkgerichte opleidingstrajecten ter aanvulling van het bestaande aanbod. We gaan hiervoor in deze oproep op zoek naar promotoren die een opleidingsaanbod ontwikkelen dat complementair is aan het bestaande aanbod en dit voor ondernemingen die vandaag nog geen AI toepassen en/of ondernemingen (en hun werknemers) die dit wel al doen. Op die manier kunnen ze gewapend met de juiste kennis en competenties de uitdagingen mbt. AI aangaan. Enkel ontwikkelkosten komen in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.
Deze oproep is een operationalisering van het luik ‘flankerend beleid: opleidingen / arbeidsmarkt uit de Vlaamse beleidsagenda AI.

Wie?

Finale doelgroep:
- ondernemingen

 • Ondernemingen die nog geen AI toepassen;
 • Ondernemingen die al overgegaan zijn tot implementatie van AI

- en hun werknemers (bedrijfsleiders, leidinggevenden en werknemers)

Werkzoekenden en leerlingen/studenten vallen buiten de scope van deze oproep.

Promotoren:

Deze oproep staat open voor zowel organisaties die een opleidingsaanbod gericht op ondernemingen (en werknemers) willen ontwikken als individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen AI-opleidingstraject tot stand willen brengen.
We gaan hiervoor op zoek naar promotoren die kunnen aantonen dat ze expertise hebben op vlak van de AI – technologie en de impact ervan op de bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. productie, HR, …), kennis van de noden van de doelgroep, ervaring met het ontwikkelen van opleidingen, het uitwerken van een business model en ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de beoogde doelgroep te brengen. Deze expertise kan ook gecombineerd worden in een partnerschap.
Dit brengt ons bij volgende mogelijke promotoren:

 • Ledenorganisaties (werkgeversorganisaties, federaties, sectororganisaties, clusterorganisaties, collectieve onderzoekscentra)
 • Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) en strategische onderzoekscentra
 • SYNTRA vzw’s
 • Private opleidingsverstrekkers (inclusief sectorale opleidingsverstrekkers)
 • Individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden van meerdere ondernemingen

VDAB en SYNTRA Vlaanderen kunnen enkel participeren als partner en staan via cofinanciering in voor de eigen kosten.
Wie kan niet indienen? (lokale) overheden die iets voor eigen personeel opzetten.

Acties?

We gaan via deze oproep op zoek naar een aanbod dat zich bevindt op een continuüm van mogelijke acties afhankelijk van het stadium waarin de onderneming zich bevindt: op het niveau van de onderneming zelf en/of op het niveau van de medewerkers in de onderneming.
De ontwikkelkost van volgende acties komt in aanmerking voor financiering:
Niveau onderneming:

 • Projecten die een aanbod (vb. opleiding, workshop, intervisie, …) ontwikkelen om ondernemingen kennis te laten opbouwen rond de mogelijkheden, beperkingen en implementatievereisten van AI en te leren hun technische, competentie- en opleidingsnoden beter te analyseren en in kaart te brengen met betrekking tot AI zodat ze er een gerichte en integrale strategie kunnen rond ontwikkelen (technische kant, maar ook de strategische en HR-kant wordt hierin meegenomen). Deze projecten kunnen ook een sensibiliserende component bevatten vermits we er niet mogen vanuit gaan dat elke ondernemer al de reflex heeft om dergelijke analyses te ondernemen. Louter sensibiliserende projecten komen echter niet in aanmerking en moeten dus ook altijd een component ‘opleiding’ bevatten.

Niveau medewerkers:

 • Projecten die een aanbod (vb. opleiding, workshop, intervisie) ontwikkelen gericht op alle profielen in de onderneming:
 • Bedrijfsleiders, zelfstandigen, werknemers (van alle niveaus en met aandacht voor kwetsbare groepen) en leidinggevenden (vb. lijnmanagers, HR-managers)
 • Met betrekking tot het opbouwen van kennis en competenties die nodig zijn om het gebruik van AI in ondernemingen in goede banen te leiden: technische, 21ste -eeuwse, strategische (vb. HR), ethische en juridische competenties

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep bestaat uit 1.700.000 euro waarvan 700.000 euro ESF-financiering en 1.000.000 euro financiering vanuit VLAIO, onder voorbehoud van de beschikbare middelen.
Er is een maximale subsidie voorzien van 200.000 euro per project met volgende verdeling:
- Maximaal 80.000 euro ESF
- Maximaal 120.000 euro VCF
De promotor moet zelf een minimale private cofinanciering voorzien van 15 %.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie (zie verder). Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2019 en staat open tot en met 20 september 2019 middernacht. Er wordt ondersteuning geboden tot 16u op 20 september 2019. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 december 2019. De beslissing wordt gecommuniceerd vóór eind november 2019.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. Verlengingen zijn niet mogelijk.

 

Algemene infosessies:
Er worden voor deze oproep twee infosessies georganiseerd. Tijdens deze sessies worden de belangrijkste elementen van de oproep overlopen en is er gelegenheid tot vraagstelling. Deelname aan deze infosessie is ten zeerste aangeraden.