Haalbaarheidsadviezen Ondernemerschap

Oproep
438

Wat?

Met de oproep worden kandidaat-ondernemers in Vlaanderen ondersteund en begeleid naar ondernemerschap. Meer specifiek gaat het om het ondersteunen van kandidaat-ondernemers in de vorm van trajectbegeleiding bij de opmaak van een ondernemingsplan en het onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee dat resulteert in een haalbaarheidsadvies voor de kandidaat-ondernemer. De opdracht heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers te ondersteunen met een gerichte maatregel tot het voorzien van begeleiding, advies en informatie bij de opmaak van een ondernemingsplan en het beoordelen van de (financiële) haalbaarheid van hun ondernemersidee. De bedoeling is om 1000 begeleidingen van kandidaat-ondernemers te voorzien op een periode van twee jaar, waarbij bijzondere aandacht moet zijn voor inclusief ondernemerschap en het doelgroepenbeleid. Projecten onderscheiden zich expliciet van het bestaande aanbod voor prestarters, in het bijzonder de trajecten van ‘Maak Werk van je Zaak’ en het door VLAIO gefinancierde aanbod ten aanzien van prestarters.

Wie?

Elke organisatie met ervaring op het vlak van begeleiding naar ondernemerschap kan intekenen op deze oproep. De promotor moet samen met eventuele partners een aanbod formuleren over de volledige regio in Vlaanderen. 

Acties?

De oproep voorziet in de begeleiding van minimaal 1000 kandidaat-ondernemers geografisch gespreid over Vlaanderen. De begeleiding omvat een traject om de kandidaat-ondernemer te ondersteunen in de opmaak
van een ondernemingsplan en resulteert in een door de promotor opgesteld haalbaarheidsadvies met doodpuntomzetberekening. 

Hoeveel?

De maximale subsidie bedraagt 1.000.000 euro waarvan 400.000 ESF en 600.000 VCF.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kan je als promotor een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een
begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juni 2018. Een projectvoorstel indienen kan tot en met dinsdag 31 juli 2018.
Het goedgekeurde project zal van start gaan op 1 oktober 2018. De begeleiding loopt tot 30 september 2020.

Infosessie

Op 21 juni organiseren we een infosessie in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel van 14u30 tot 16u. Inschrijven kan je via onze website.

Deadline: 
dinsdag, 31 juli, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid curatief
Contactpersonen: 
Pieter Van Sande
T:
02/552 83 42
Tyne Van der Veken
T:
02 553 44 24