GTI Kempen

Wie?

Deze oproep is gericht aan de intermediaire dienstverleners naar werkzoekenden (incl. opleidingsverstrekkers), OCMW's en organisaties actief op het vlak van sociale inclusie in de kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout.

Wat?

Deze oproep is gebaseerd op de doelstellingen uit het streekpact (2013-2018) en DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen).
Het Streekpact Kempen formuleert onderstaande doelstellingen:

  1. Ondernemen, innoveren en internationaliseren
  2. Leren en werken in eigen streek
  3. Ruimte on te ondernemen in een vlot bereikbare regio
  4. Welzijn en zorg voor elke kempenaar
  5. Groene en duurzame Kempen

De acties binnen deze oproep richten zich op de realisatie van concrete tewerkstellingsbevorderende initiatieven.

Acties?

Het gaat om bijzondere acties en/of trajecten die worden opgezet voor

  • mensen met een leefloon of personen die recht hebben op een equivalent leefloon
  • vluchtelingen
  • personen met een arbeidsbeperking, mits correcte certificering vooraf aan instap in het project

Budget?

Het totale oproepbudget bedraagt 113.102,61 euro ESF. Deze subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds stemt overeen met maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten. De minimaal resterende 60% dient als cofinanciering te worden gerapporteerd door de indiener.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 27/10/2016 en staat open tot en met 24/11/2016. Uiterlijk op 20/12/2016 beslist het ESF over de goedkeuring van het project.
De projecten kunnen van start gaan op 1/01/2017 en kunnen lopen tem 31/12/2018.

Deadline: 
donderdag, 24 november, 2016
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Activering
Contactpersonen: 
Eveline Vernest
T:
02 552 83 45
Hewa Mikaeli
T:
02/552 83 26
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (271.8 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingsvragen (55.92 kB)Word Opbouw standaardkosten (779.5 kB)