Duale leertrajecten 2019-2020

Oproep
450

Wat?

Met de oproep willen we vanuit ESF de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen en wensen we projecten te financieren die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het leertraject van de jongere. Projecten omvatten een voorbereidende fase van het duale leertraject (van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2019) en een uitvoeringsfase (van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020)

Wie?

De oproep richt zich op alle geselecteerde opleidingen duaal leren voor het schooljaar 2019-2020 in het kader van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek. Projecten worden uitgevoerd door paritair samengestelde sectororganisaties, in verplichte samenwerking met scholen die deze opleidingen in het schooljaar 2019-2020 wensen aan te bieden. 

Hoeveel?

Er is een oproepbudget voorzien van 1.500.000 euro waarvan maximaal 40% ESF en 30% werk en 30% andere publieke of private financiering. Er is een maximale financiering per studierichting van 60.000 euro ESF middelen en 45.000 euro middelen van het Vlaams cofinancieringsfonds, op basis van een richtbudget van 150.000 euro per project.
Het ESF Programma 2014-2020 operationaliseert ook Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) in Limburg. Daar waar GTI van toepassing is, worden de betrokken middelen aangewend voor het organiseren van de acties binnen deze oproep.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 oktober 2018. Projectvoorstellen indienen kan tot uiterlijk 15 januari 2019.
De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 maart 2019 en lopen voor een periode van maximaal 18 maanden (6 maanden voorbereidingsfase en 12 maanden uitvoeringsfase).

INFOSESSIE:

24 oktober 2018 om 10u

Locatie:
Herman Teirlinck gebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel

Zaal 01.50 Maria Rosseels

Je kan via deze link inschrijven voor deze infosessie.