Oproepen

Oproep
422

Duale Leertrajecten 18-19

Wat?

Met de oproep willen we vanuit ESF de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen en wensen we projecten te financieren die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het leertraject van de jongere. Projecten omvatten een voorbereidende fase van het duale leertraject (van maart 2018 tot 31 augustus 2018) en een uitvoeringsfase (van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019)

Wie?

De oproep richt zich op alle geselecteerde opleidingen duaal leren voor het schooljaar 2018-2019 in het kader van de proeftuinen Schoolbank op de Werkplek. Projecten worden uitgevoerd door
paritair samengestelde sectororganisaties, in verplichte samenwerking met scholen die deze opleidingen in het schooljaar 2018-2019 wensen aan te bieden.

Hoeveel?

Er is een oproepbudget voorzien van 3.000.000 euro waarvan maximaal 40% ESF en 30% werk en 30% andere publieke of private financiering. Er is een maximale financiering per studierichting
van 60.000 euro ESF middelen en 45.000 euro middelen van het Vlaams cofinancieringsfonds, op basis van een richtbudget van 150.000 euro per project.

Het ESF Programma 2014-2020 operationaliseert ook Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) in Limburg. Daar waar GTI van toepassing is, worden de betrokken middelen aangewend voor het organiseren van de acties binnen deze oproep.

Projectvoorstellen die zich op TSO en de opleiding logistiek richten, krijgen bij uitputting van het budget voorrang bij de selectie.

Hoe?

Via de online ESF-applicatie kunnen de promotoren een projectvoorstel indienen. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het maken van een tijdsplanning en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 11 december 2017. Projectvoorstellen indienen kan tot uiterlijk 1 februari 2018.

De goedgekeurde projecten gaan van start op 1 maart 2018 en lopen voor een periode van maximaal 18 maanden (6 maanden voorbereidingsfase en 12 maanden uitvoeringsfase).

Op 20 december 2017 om 14u organiseren we een infosessie in het gebouw Herman Teirlinck (zaal 01.45 - Hugo Claus), Havenlaan 88, 1000 Brussel. Schrijf je hier in.

Deze oproep is niet beschikbaar voor projecten voor studierichtingen die eerder met een project werden gefinancierd in oproep 391 Duaal Leren en Werken.

Deadline: 
donderdag, 1 februari, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - loopbaanbeleid preventief
Contactpersonen: 
Pieter Van Sande
T:
02/552 83 42
Tyne Van der Veken
T:
02 553 44 24
Bijlagen infosessie: 
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation infosessie (3.56 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (228.32 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Beoordelingsvragen (16.64 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet kosten financiering (216.6 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Sjabloon planning (14.2 kB)