Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)

Oproep
519

Dit betreft een gesloten oproep naar actoren die maatregelen operationaliseren in het kader van het ESF om de COVID-19-crisis aan te pakken in het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII).

Het betreft nu een gesloten oproep aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Deze oproep wordt nu een eerste keer gebruikt voor het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten aan de studenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde, gevolgd in de Vlaamse Gemeenschap.

Deze opleiding kende een uitbreiding van de studieomvang naar 240 studiepunten. De eerste studenten die deze uitgebreide opleiding volgen zitten nu in de vierde fase, die o.a. bestaat uit 800 uur contractstage.

Ze zijn, in een jaar dat de corona-crisis volop woedde in de maatschappij, massaal ingezet om de grote noden binnen de zorgsector mee op te vangen. De Vlaamse Regering vindt het dan ook belangrijk om alle studenten die dit academiejaar hun diploma halen in de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde van 240 studiepunten, eenmalig binnen de budgetten van de Vlaamse begroting, een bijkomende toelage te geven van 1.000 euro als tegemoetkoming in de onkosten.

Ze nam hiertoe op 3 juli 2020 een beslissing tot tegemoetkoming in de kosten.

De eerste studenten van de vierjarige bacheloropleiding verpleegkunde studeerden eind juni 2020 af.

Voor deze maatregel is een budget beschikbaar van 1.600.000,00 euro, waarvan 645.000,00 euro ESF (40%) en 955.000 euro cofinanciering van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (60%).

De oproep wordt gelanceerd op 1 augustus 2020.
De uiterste deadline om dit projectvoorstel in te dienen is 31 augustus 2020.
De beslissing tot goedkeuring wordt genomen op het Managementcomité.
De maatregel kan na een positieve beslissing zijn uitvoering afrekenen met ESF.

Deadline: 
maandag, 31 augustus, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Hewa Mikaeli

Hewa Mikaeli
T:
0495 77 55 92

Sara De Pelsemaeker

Sara De Pelsemaeker
T:
0478 34 43 66
Bijlagen: 
PDF 519_crii_oproepfiche.pdf (227.69 kB)